Pozvánka na podujatie Nitra za život

Dňa 12. apríla 2014 sa v Nitre uskutoční podujatie na podporu rodiny založenej na manželstve muža a ženy.

Miesto konania: Kalvária v Nitre

Čas konania: 12. 4. 2014 od 14. 00 do 17. 00 hod.

 Program:

– vystúpenie speváčky JANAIS

– životný príbeh matky zachráneného dieťaťa 

– vystúpenia hostí kampane Deň počatého dieťaťa

– Korunka Božieho milosrdenstva, adorácia

– Svätá omša

– Pochod k nemocnici

Život v rodine je ohrozený mocou a relativizmom. Dotýka sa to každého z nás – v sociálnych službách, v školstve, zdravotníctve, vo výchove našich detí…

Poďme ukázať, že na rodine nám záleží! 

 

… aby Národný pochod za život pokračoval…