Nitrania si uctili patróna svojho mesta

22. februára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (20. júla) V areáli Špecializovanej nemocnice na Zobore sa 20. júla 2018 konala púť obyvateľov Nitry k patrónovi ich mesta – svätému Andrejovi Svoradovi. Svätú omšu na poľnom oltári celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V spoločenstve zhromaždených veriacich boli prítomní aj zoborský titulárny opát Mons. Ladislav Belás, miestny farár Milan Polák a niekoľko ďalších kňazov.

Hlavný celebrant v homílii pripomenul, že púte, ktoré si zachoval náš ľud ho uchovali, aby nestratil to, čo mu je vlastné. „Obyvatelia nášho mesta si zvolili svätého Svorada po morovej nákaze, ktorá zúrila v rokoch 1739 – 1740 a podľahla jej takmer tretina obyvateľov, za patróna mesta Nitry. Prisľúbili v predvečer jeho sviatku pôst a v samotný deň, 17. júla, púť na Zobor, kde sa konali bohoslužby na jeho počesť, ako prejav vďaky za ukončenie tejto stredovekej pohromy. My plníme aspoň takýmto spôsobom tento sľub našich predkov. (…) Ale táto tradícia je oveľa staršia“. V ďalšej časti homílie vyzdvihol jedno z mnohých úsilí benediktínov, ktorí žili na Zobore od 9. storočia a do ktorého o 200 rokov neskôr vstúpil aj svätý Andrej Svorad. Hovoril o ich snahe pomáhať chorým ľuďom. Na tele i na duši. Slová nitrianskeho biskupa boli aktuálne aj preto, lebo na miestach, kde stál benediktínsky a neskôr kamaldulský kláštor, je dnes nemocnica, pripomínajúca si 70 rokov od svojho založenia.

Na konci bohoslužby si prítomní veriaci mohli uctiť relikvie svätého Andreja Svorada a jeho žiaka, svätého Beňadika.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha