Nitrianska animátorská škola pokračovala ďalším stretnutím v Nitre

Uplynulý víkend pokračovala Nitrianska animátorská škola ďalším stretnutím v Nitre za účasti ôsmych budúcich animátorov Nitrianskej diecézy. Stretnutie v Diecéznom pastoračnom centre sa nieslo v duchu témy „Evanjelizácia a médiá“. Víkend začal sv. omšou v Kaplnke sv. Ladislava v Kňazskom seminári sv. Gorazda, celebrovanou rektorom UPC Ľubomírom Hladom. Program pokračoval zábavným fašiangovým kvízom pripraveným sestrami zo spoločenstva Rodiny Panny Márie a Vdp. Andrejom Filinom. Filozofické debaty a úvahy o svätosti, ako aj prebdené noci strávené v kruhu mládežníkov boli súčasťou aj tohto formačného stretnutia budúcich animátorov. K tomu im dopomohla aj účasť saleziána dona Jozefa Luscoňa SDB, ktorý vo svojej prednáške priblížil tému sociálnych médií, túžbu ľudí po naplnení, spolu so stále pribúdajúcou dôležitosťou napojenia sa na Pána Boha a radu ,,ako spraviť prievan v mediálnom smogu „. Po prednáškovom bloku program pokračoval sv. omšou celebrovanou donom Jozefom Luscoňom SDB. Záver tohto víkendového stretnutia patril prehliadke Diecéznej knižnice, ktorú si budúci animátori mami možnosť prezrieť a zoznámiť sa tak cez ňu aj s históriou Nitrianskej diecézy.