Nitrianska animátorská škola v trenčianskom UPC

V sobotu 20. novembra 2021 sa uskutočnil ďalší formačný deň frekventantov Nitrianskej animátorskej školy. Z dôvodu nižšieho počtu prihlásených účastníkov a zároveň z dôvodu epidemiologickej situácie sa nekonala tradičná „víkendovka“, ale účastníci prijali pozvanie o. Juraja Sedláčka, rektora UPC v Trenčíne prísť práve do tohto mesta, kde sa zároveň uskutoční aj Národné stretnutie mládeže v lete 2022. Dopoludňajší a popoludňajší prednáškový blok sa konal v priestoroch UPC na pôde Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. O. Juraj Sedláček, ktorý sa okrem pastoračnej starostlivosti o vysokoškolskú a stredoškolskú mládež zároveň venuje aj pastorálnej medicíne a psychológii, sa v dopoludňajšom bloku zameral na zranenia, ktoré si mnoho mladých nesie z dôvodu nezvládnutej úlohy rodičov v období detstva. Napoludnie sa účastníci formačného dňa zúčastnili na sv. omši v kaplnke trenčianskeho UPC a popoludní im o. Juraj Sedláček ponúkol niekoľko pohľadov na terapeutické východiská problémov naznačených v dopoludňajšom bloku. Účastníci si tak mohli odniesť cenné informácie, ktoré môžu využiť v následnej práci s mládežou.

Podvečer sa všetci presunuli do priestorov internátu Dopravnej akadémie, kde v miestnej kaplnke pred Sviatosťou oltárnou a pri modlitbe posv. ruženca a tichej adorácii prosili za mládež našej diecézy i celej našej krajiny. Zapojili sa tak do celosvetovej výzvy, aby sa v predvečer slávnosti Krista Kráľa, ktorý sa tento rok slávil aj ako 36. svetový deň mladých, konali modlitby mladých za mladých. Do tejto modlitbovej aktivity sa zapojilo aj viacero farností a mládežníckych organizácii našej diecézy. Po spoločnej adorácii a modlitbe sa účastníci rozišli do svojich domovov, ale väčšina z nich sa opäť stretla na druhý deň v starobylej Nitre, kde prijali pozvanie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka na spoločné slávenie sv. omše v nitrianskej Katedrále – Bazilike sv. Emeráma a následné stretnutie v priestoroch Diecézneho pastoračného centra v Nitre.