Nitrianska diecéza má dvoch nových diakonov

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 10. júna 2022 uskutočnila liturgická slávnosť, počas ktorej sviatosť posvätného rádu diakonátu prijala dvojica kandidátov z Nitrianskej diecézy, Lukáš Frank z farnosti Klátová Nová Ves a Dominik Tisovský z farnosti Žitavany. Za účasti rodičov a príbuzných, katedrálnych kanonikov, predstavených z Kňazského seminára sv. Gorazda a kňazov z materských farností slávnostnú sv. omšu celebroval pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Vo svojom príhovore uvažoval nad podstatou diakonskej služby v Cirkvi a pozornosť prítomných upriamil najmä na ohlasovanie Ježiša Krista a zmysel pre službu. Kandidátov diakonátu povzbudil, aby mali stále na pamäti len a len toto ohlasovanie Ježiša Krista a jeho evanjelia, a službu s tým spojenú, aby slúžili s pokorou a radosťou, prinášali druhým Božiu blízkosť a ako diakoni aby voňali evanjeliom. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou biskupa Petra Beňa sa obaja kandidáti stali posvätnými služobníkmi Cirkvi a kandidátmi kňazstva. Božím požehnaním povzbudení obaja noví diakoni Nitrianskej diecézy v závere poďakovali svojmu svätiteľovi, predstaveným zo seminára a rodičom za starostlivosť, pomoc a podporu.  Ako kandidátov kňazstva ich v najbližšom období čaká ukončenie teologických štúdií, pastoračná diakonská prax a záverečná príprava na prijatie sviatosti kňazstva.