Nitrianska diecéza má nových diakonov a jedného novokňaza

Starobylá nitrianska katedrála – Bazilika sv. Emeráma sa 15. júna 2019 opäť stala miestom, kde nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vyslúžil sviatosti posvätného diakonátu a kňazstva. V preplnenom chráme Mons. Judák celebroval slávnostnú sv. omšu spolu s veľprepoštom a kanonikmi Nitrianskej sídelnej kapituly, predstavenými Kňazského seminára sv. Gorazda a kňazmi a veriacimi – príbuznými novosvätencov z Topoľčian, Bánoviec nad Bebravou, Trenčianskych Teplíc, Močenku, Valaskej Belej, Veľkých Bieroviec a Novej Dediny, počas ktorej sa traja osvedčení muži stali trvalými diakonmi, štyria bohoslovci prijali sviatosť diakonátu a Róbert Holečka sa stal tohtoročným novokňazom, ktorý rozšíri kňazské rady Nitrianskej diecézy. Po osvedčení súcosti, ktorú predniesol rektor Seminára sv. Gorazda Mons. Marián Dragúň sa kandidátom na službu Bohu a Cirkvi, ale aj všetkým prítomným prihovoril diecézny biskup homíliou, ktorú začal prognózou emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorú ešte ako teológ Jozef Ratzinger v roku 1969 predniesol na margo vývoja Cirkvi v 21. storočí. Mons. Judák po vymenovaní negatív súčasnosti, ktoré neobchádzajú ani Cirkev na Slovensku do takejto situácie pozval tohtoročných kandidátov diakonátu a kňazstva, a vyzval ich, aby sa vo svojej službe neprispôsobovali tomuto svetu, ale aby boli vernými spolupracovníkmi Ježiša Krista, aby evanjelizovali a pretvárali tento svet a nedopustili, aby svet pretváral ich. Povzbudil ich, aby sa nenechali obsluhovať, ale sami boli služobníkmi pre tých, ku ktorým sú poslaní a nech im pri tom nikdy nechýba ochota a odvaha. Po skončení liturgickej slávnosti sa prítomní s novovysvätenými diakonmi a novokňazom stretli na slávnostnom agapé v gotickej priekope Nitrianskeho hradu. Slávnostná udalosť v Nitrianskej diecéze je svedectvom nádeje do budúcnosti, že modlitby veriacich za duchovné povolania sú vypočuté aj v ťažkých časoch a Nitrianska cirkev je v živej viere v Boha pripravená prekonávať všetky ťažkosti. ThDr. Tibor UJLACKÝ, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva