Nitrianska diecéza má troch nových trvalých diakonov

Na slávnosť  Nepoškvrneného počatia Panny Márie  8. decembra 2022 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade vysvätil pre službu v Nitrianskej diecéze za trvalých diakonov troch ženatých mužov. Pavla Kubalu z Trenčína, Mariána Laboša z Komjatíc a Miroslava Lyka z Nitry. V homílii nitriansky biskup pripomenul, že trvalý diakonát patrí k starodávnym darom v cirkvi a po druhom Vatikánskom koncile je opäť obnovovaný. Trvalý diakon má byť podľa neho mostom medzi cirkvou a členmi spoločnosti. Má vydávať svedectvo viac svojim životom ako slovami. Zároveň dodal, že služba trvalých diakonov je spojená s civilným zamestnaním, pretože pracujú napríklad v médiách, školách, vo väznici , v nemocnici i v iných oblastiach. Všetci novovysvätení trvalí diakoni po teologických štúdiách absolvovali trojročnú formáciu v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre a  budú pôsobiť vo svojich domovských farnostiach. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania a milostí Ducha Svätého.