Nitrianska diecéza si pripomína 305. výročie založenia kňazského seminára v Nitre

Nitrianska diecéza si dnes 9. novembra 2020 pripomína 305. výročie založenia vlastného kňazského seminára. Úsilím nitrianskych biskupov bolo zriadiť vlastný seminár, ako to nariadil Tridentský koncil. Kým to nebolo možné, riešili situáciu podľa svojich možností.

O samotnú realizáciu nitrianskeho seminára sa zaslúžil biskup Ladislav Adam Erdödi (biskupom v Nitre 1706-1736), ktorý na tento cieľ daroval 2 030 zlatých a dal zakúpiť v Hornom meste tzv. Almášiovský dom, kde 9. novembra 1715 otvoril tak veľmi potrebný seminár. Zasvätený bol sv. Ladislavovi Uhorskému. Prijal do neho ôsmich klerikov. Klerici sa cvičili a vzdelávali v základných disciplínach a rétorike. Ich úlohou bola asistencia pri bohoslužbách v biskupskej katedrále. Išlo v podstate o Malý seminár, ktorého klerici  navštevovali gymnázium. Po absolvovaní humanitných štúdií, odchádzali na štúdiá do Viedne a Trnavy.

Službu rektora (v hodnosti vtedajšieho prefekta) plnil nitriansky kanonik, doktor teológie, neskorší sriemský biskup Ladislav Söréni (1670-1752) na snímke. Túto úlohu plnil od založenia do 1. novembra 1719. Žil a zomrel v chýre svätosti  (veľký mariánsky ctiteľ a nasledovník sv. Svorada).

Prví klerici nitrianskeho seminára sú známi aj podľa mena: Pavol Lánik, Slovák z Radošiny (nar. 1695) po skončení gymnázia poslaný na teologické štúdia do Pazmánea vo Viedni;   Štefan Figuli, Slovák z Ludaníc (nar. 1696) taktiež poslaný do Pazmánea; Jozef Visky Ibráň (1697-1738), maďarský zeman z dediny Visky v hontianskej župe, poslaný na štúdia do Trnavy; Ján Goldperperger (1698-1748), maďarský zeman z Prievidze, poslaný na štúdia do Trnavy; Anton Déky (nar. 1696), Slovák zo Šaštína; Andrej Lehocký (1698-1772), Slovák z Rybian, bol poslaný na teologické štúdia do Pazmánea; Ján Liliom, Maďar z Cabaja (nar. 1700); a Jozef Ölbay (nar. 1699), maďarský zeman z Veľkého Medera, poslaný na teologické štúdia do Pazmánea.

V roku 1776 biskup Ján Gustíni (biskupom v Nitre 1764-1777) zaviedol celé teologické štúdium v Nitre, a dal postaviť dnešnú budovu Veľkého  seminára smerom do Horného mesta.

V súčasnosti je v nitrianskom Kňazskom seminári sv. Gorazda, ktorý je pokračovateľom  prvého,  55  seminaristov  za diecézy  Banskú Bystricu, Žilinu a Nitru.

(vj)