Nitrianska diecéza si v Roku svätých Cyrila a Metoda dôstojne uctila vierozvestov

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metropola diecézy hostila počas jubilejného roka dvakrát národnú Cyrilo-metodskú púť. Dňa 5. júla 2012 jej predsedal bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a o rok neskôr osobitný vyslanec pápeža Františka, slovinský kardinál Franc Rodé CM.

Dňa 4. októbra 2013 – počas plenárneho zasadnutia Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) – sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre uskutočnila svätá omša, pri ktorej bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský predniesol pred relikviou svätého Cyrila modlitbu zverenia Európy pod ochranu svätých Cyrila a Metoda. Bohoslužby v Nitre sa okrem iného zúčastnil ostrihomsko – budapeštiansky kardinál Péter Erdö, prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn i hostiteľ – nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Okrem toho si Nitrianske biskupstvo pripomenulo 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie aj niektorými ďalšími podujatiami, a to najmä:

– Po území všetkých sedemnástich dekanátoch putovala relikvia svätého Cyrila. Jej púť po starobylej diecéze sa začala 4. októbra 2012 v dekanáte Nitrianske Rudno, vo farnosti Čičmany, a skončila v dekanáte Nemšová dňa 15. júna 2013

– Niektorí veriaci Nitrianskej diecézy si spolu so svojim biskupom a kňazmi v dňoch 29. – 31. augusta 2012 vykonali púť na Velehrad (Česká republika)

– Na Nitrianskom hrade sa 5. júla 2012 uskutočnilo požehnanie novej sochy blahoslaveného Jána Pavla II.

– Uskutočnila sa spoločná rekolekcia kňazov Nitrianskej diecézy vo farnosti svätého Gorazda Nitra – Klokočina (13. septembra 2012)

– Dňa 6. októbra 2012 sa konala diecézna púť do Blatnohradu (Zalavár v Maďarsku)

– Prebiehala medzinárodná konferencia: Tradícia a prítomnosť misijného diela svätých Cyrila a Metoda (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Biskupským úradom v Nitre (13. -15. novembra 2012)

– Veriaci z jednotlivých dekanátov si vykonali púť do Katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre

– Niektorí veriaci a kňazi diecézy – na čele so svojim biskupom – sa zúčastnili na národnej púti v Ríme (február 2013)

– Počas Pôstneho obdobia 2013 sa v Nitrianskych farnostiach uskutočnili ľudové misie

– Vo Veľkonočnej oktáve 2013 sa uskutočnila púť kňazov Nitrianskeho biskupstva po stopách svätých Sedmopočetníkov do Macedónska, Srbska a Chorvátska

– V Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa konala celoslovenská biblická olympiáda (máj 2013)

– V septembri 2013 boli v Nitre vyhlásené výsledky celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže (základné a stredné školy šk. r. 2012/2013)

– V septembri 2013 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal sochu svätého Konštantína – Filozofa pred budovou rektorátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

– Dňa 18. novembra 2013 vystúpil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod gesciou Katedry náboženských štúdií Filozofickej fakulty, s prednáškou Viera a mágia, generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek

– V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre sa konali občasné koncerty s duchovným slovom

– V biskupskom chráme prebiehala výstava fotografií z návštev pápeža Jána Pavla II. na Slovensku

– V Katedrále svätého Emeráma sa uskutočnila archeologická výstava o počiatkoch kresťanstva na území Slovenska (júl – august 2013)

– Vrcholili šesťročné práce na obnove interiéru Katedrály – Baziliky svätého Emeráma i niektorých ďalších častí Nitrianskeho hradu

– Bola osadená a požehnaná nová vstupná brána do biskupského chrámu s cyrilo-metodským motívom (4. júla 2013)