Nitrianska diecéza venuje pozornosť chudobným ľuďom – aj ľudom bez domova nielen na Svetový deň chudoby

Nitrianska diecéza prostredníctvom  svojej Diecéznej charity dlhodobo venuje pozornosť chudobným, aj tým, ktorí sú bez domova. Svedčia o tom aktivity charity na celom území diecézy, či už tej Diecéznej, alebo farských charít v jednotlivých farnostiach. Sociálne šatníky, zbierky šatstva, hračiek, školských pomôcok, potravín a mnoho iného, čo pomáha zmierniť ťaživú situáciu sociálne odkázaných ľudí. Pri príležitosti 6. Svetového dňa chudobných na 33. nedeľu preto ešte v sobotu večer aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák navštívil Azylový dom sv. Rafaela v Nitre, kde ľuďom bez domova ako klientom nízkoprahovej nocľahárne priniesol jedlo a povzbudzujúce slová. V nedeľu na obed si s nimi zase za jeden stôl zasadol aj pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. V prítomnosti riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta a dobrovoľníkov nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko im taktiež venoval povzbudzujúce slová svedčiace o blízkosti Cirkvi pri nich a ich neľahkých osudoch. Slávnostný obed zabezpečený prostredníctvom firmy BerCash a Reštaurácie ARTIN z Nitry, ktorý im následne servírovali dobrovoľníci, bol symbolickým prejavom tohto záujmu a blízkosti, a ľudia bez domova mohli aspoň jeden deň v roku pocítiť, že Boh ani Cirkev nad nimi nezlomili palicu, ale podľa možností pre nich robia aspoň niečo, aby sa necítili úplne odkopnutí spoločnosťou napriek tomu, že ich osudy sú len v ich rukách.