Nitrianske biskupstvo prispelo k obdarovaniu viacdetných rodín z Nitrianskeho kraja

V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 13. novembra 2023 konalo slávnostné oceňovanie osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2022. Cenu NSK za rok 2022 si z rúk predsedu NSK Branislava Becíka prevzali Dr.h.c. prof. MUDr. Marián KARVAJ, PhD., MBA za zásluhy a osobný prínos pre rozvoj v oblastiach zdravotníctva, zdravotníckeho školstva, vedy a výskumu, Dr. h. c. prof. Ing. Sándor ALBERT, PhD. za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti školstva a vzdelávania, Doc. RNDr. Ján TIRPÁK, CSc. za zásluhy v oblasti archeológie, vedy výskumu a vzdelávania  a Pamätnú plaketu Nitrianskeho samosprávneho kraja za mimoriadne tvorivé umelecké činy a osobný prínos v oblasti známkovej tvorby v záujme zachovávania duchovného a kultúrneho dedičstva v Nitrianskom regióne umelecký rytec František HORNIAK.
Tento rok obnovená nadácia Nitrianskeho samosprávneho kraja POMOC odovzdala v rámci slávnostného programu symbolické darčekové tašky siedmym viacdetným rodinám z Nitrianskeho kraja, ktoré už počas letných mesiacov obdržali od nadácie voľné vstupenky na termálne kúpaliská. K obdarovaniu prispelo aj Nitrianske biskupstvo a s predsedom NSK Branislavom Becíkom tak darčekové tašky odovzdal aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ako čestný člen Správnej rady Nadácie POMOC. Na podujatí sa zúčastnili viaceré osobnosti verejného života Nitrianskeho kraja, medzi inými aj poslanci NR SR, poslanci Zastupiteľstva NSK, či držitelia Ceny NSK z predchádzajúcich rokov. Slávnostnú atmosféru umocnil hudobný program v podaní hercov Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Najvyššie ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja si z prostredia Nitrianskej diecézy v minulosti prevzali napr. blahej pamäti Ján Chryzostom kardinál Korec, kňazi blahej pamäti kanonik a zoborský opát Ladislav Belás, Štefan Kováč Adamov,  Dušan Argaláš a riaditeľ Diecéznej charity Juraj Barát.  T.U.
foto: Erik Knotek