Nitrianske biskupstvo si spomína na svätých pápežov Jána XXIII. a Jána Pavlal II.

Svätí pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II., ktorí boli 27. apríla 2014 vyhlásení za svätých, sú zapísaní aj v histórii Nitrianskej diecézy.

Pápež sv. Ján XXIII. podľa internetovej stránky Vatikánskeho rozhlasu na druhý deň po otvorení koncilu, 12. októbra 1962, prijal na osobitnej audiencii troch biskupov z Česko-Slovenska, vrátane biskupa z Nitry Mons. Eduarda Nécseya. Ten istý pápež v roku 1963 daroval Nitrianskemu biskupstvu hromničnú sviecu ako spomienku na 1100. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie.

fotka 1

Pápež sv. Ján Pavol II. navštívil Nitru v rámci svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska 30. júna 1995. Nitrianskemu biskupstvu daroval kalich. Známe sú jeho slová, ktoré vyslovil na letisku v Janíkovciach pri Nitre na stretnutí s mládežou: „Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do staroslávnej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku. (…) Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom je jedným z najstarších biskupských sídel medzi slovanskými národmi“.

Na vlastnú žiadosť zavítal aj na Nitriansky hrad, kde navštívil katedrálny chrám – Baziliku svätého Emeráma.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávil z príležitosti svätorečenia týchto pápežov svätú omšu na Druhú veľkonočnú nedeľu (27. apríla 2014) o 9. 00 hod. vo svojom katedrálnom chráme v Nitre.