Nitrianske biskupstvo slávi sviatok svojich patrónov

Každoročne 17. júla si katolícki veriaci Nitrianskeho biskupstva pripomínajú sviatok patrónov svojej diecézy – svätých Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov. Žili na prelome 10. – 11. storočia na Zobore a na Skalke. 

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák o ich živote napísal: „Svätý Andrej Svorad okolo roku 1020 prichádza na Slovensko. Neďaleko Nitry, v benediktínskom kláštore svätého  Hypolita na Zobore, ho prijal opát Filip, od ktorého dostáva i rehoľné meno Andrej.

Svorad-Andrej sa po istom čase spoločného života utiahol do samoty a tu viedol pustovnícky život. Pustovňa bola iste nie ďaleko od kláštora, aby mohol prichádzať na spoločné bohoslužby. V pustovni na Skalke pri Trenčíne žil pravdepodobne až vtedy, keď v starobe dostal mladého pomocníka a učeníka, mnícha Beňadika.

Svätý Svorad-Andrej žil veľmi prísnym asketickým životom. Zvlášť sa postil cez pôstne obdobie. Biskup Maurus hovorí o tom, že na začiatku pôstu si vyžiadal od opáta „40 orechov, a spokojný s touto potravou s radosťou očakával deň svätého Vzkriesenia“.

Po dennej práci, ktorá spočívala v klčovaní lesa a učení pospolitého ľudu, si pripravil taký nočný odpočinok, ktorý sa mohol nazvať skôr trýznením ako oddychom. Na svojom tele nosil reťaz, ktorá sa hlboko zaryla do jeho tela. Polovicu tejto reťaze Maurus vypýtal od opáta Filipa a s úctou ju prechovával na Panónskej hore. Keď sa začalo verejné uctievanie svätca, daroval ju kniežaťu Gejzovi, ktorý o ňu veľmi prosil.

Svorad zomrel okolo roku 1030. Pozostatky sú uložené v nitrianskej Katedrále svätého Emeráma. Najväčšia časť relikvií je v Pálffiovom relikviári z roku 1674.

Beňadik bol žiakom sv. Andreja-Svorada. Pochádzal s najväčšou pravdepodobnosťou z územia Slovenska. Po smrti svojho učiteľa sa rozhodol bývať na tom istom mieste. Podľa jeho príkladu na Skalke pri Trenčíne tri roky viedol veľmi prísny život. Tu ho prepadli zbojníci, zviazali a hodili do rieky Váh. Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale bez výsledku. Zbadali však, že orol po celý rok sedával na brehu Váhu, akoby niečo pozoroval. A skutočne našli telo, ktoré bolo po roku neporušené, akoby bol Beňadik len nedávno zomrel. Jeho telo pochovali tiež v katedrálnom chráme v Nitre, ktorý už v tom čase mal titul baziliky“.

V deň sviatku týchto svätcov sa v Nitre na Zobore o 18.00 uskutoční svätá omša, ktorej bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení požehná novoosadenú sochu svätého Andreja Svorada, ktorá je umiestnená pri ruinách novšieho zoborského (kamaldulského) kláštora. Viac informácií TU

Tradičná púť k svätým Andrejovi – Svoradovi a Beňadikovi sa bude konať aj na Skalke pri Trenčíne. Nitriansky biskup ju navštívi v sobotu 18. júla a v nedeľu 19. júla 2015. Viac informácií TU

Nitrianske biskupstvo