Nitrianske biskupstvo spoluorganizátorom konferencie o posolstve sv. Jána Pavla II.

Nitrianske biskupstvo spolu s Katedrou náboženských štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku a s Teologickou fakultou Univerzity Stefana Wyszyńského vo Varšave zorganizovalo medzinárodnú vedeckú konferenciu „Svätý Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu“. Podujatie sa uskutočnilo v Univerzitnom pastoračnom centre UKF v dňoch 18.-19. mája 2015, teda práve v čase nedožitých 95. narodenín prvého slovanského pápeža.

Konferenciu otvorila svätá omša k úcte svätého Jána Pavla II. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o Jánovi Pavlovi II. ako o výraznej osobnosti, ktorá je príkladom pre všetkých kresťanov: „Svätý Ján Pavol II. je taká výrazná osobnosť, že nemožno zabudnúť na jeho život, na jeho činnosť, na jeho slová. Aj keď si myslíme, že si ich pamätáme, predsa treba pri rozličných príležitostiach zvýraziť niektoré tieto jeho odkazy a uvedomovať si, že to, čo žil, môžeme my – jeho súčastníci – nazvať, že je svätosť. To nás má povzbudiť k tomu, aby sme aj my žili svoje kresťanstvo tak presvedčivo, ako niečo, čo je súčasť nášho života“, dodal biskup Viliam Judák.

Po svätej omši nasledovalo otvorenie výstavy fotografií zachytávajúcich niektoré okamihy zo života poľského pápeža. Prítomným sa prihovoril aj dekan Filozofickej fakulty UKF prof. Bernard Garaj.

Druhý deň medzinárodnej vedeckej konferencie patril najmä odborným prednáškam zúčastnených. Zapojili sa do nich nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, bývalá veľvyslankyňa SR pri Svätej Stolici Dagmar Babčanová, chargé d´affaires Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku Piotr Samerek, vedúci Katedry náboženských štúdií doc. Peter Kondrla a ďalší.

VIDEO TU

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA