Nitrianske biskupstvo zorganizovalo stretnutie hnutí a spoločenstiev pôsobiacich na jeho území

Na Nitrianskom hrade sa 15. marca 2014 uskutočnilo stretnutie zástupcov hnutí a spoločenstiev, ktoré pôsobia v Nitrianskej diecéze. Cieľom podujatia bolo vzájomné spoznanie sa a vytvorenie väzieb možnej budúcej spolupráce. Ich spoločný program viedol generálny vikár Mons. Peter Brodek. Začal sa svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Hlavný celebrant, Mons. Peter Brodek, v homílii povzbudil prítomných k veľkorysosti, obetavosti a nezištnosti v službe ľuďom. „Nie vždy nám ľudia odpovedajú láskou, ale vždy na našu lásku odpovedá Boh. A v tomto smere, čo sa týka ľudských noriem, je potrebné byť veľkorysí, veľkodušní, nezištní, zabúdajúci na seba“, povedal generálny vikár. Pripomenul dôležitosť dôvery v Boha: „Buďme ľuďmi, ktorí svoju bezhraničnú dôveru vkladajú do Boha a on nás svojou prozreteľnosťou vždy bude viesť“.

Po svätej omši stretnutie zástupcov hnutí a spoločenstiev pokračovalo v priestoroch veľkej jedálne Biskupského úradu. Z toho, čo odznelo bolo možné konštatovať, že členovia hnutí a spoločenstiev sú kresťanskí laici, ktorí sa angažujú tam, kde žijú. Mons. Peter Brodek to spresnil: „Nie je to len pôda farností, ale je to pôda rôznych inštitúcií a sú to ľudia, ktorí sa bezprostredne stretávajú s tým konkrétnym životom ostatných ľudí. Sú to, dá sa povedať, predĺžené evanjelizačné ruky tých, ktorí majú to prioritné poslanie, teda kňazov, biskupa našej diecézy“. Reč bola aj o spiritualite a činnosti hnutí a spoločenstiev v Nitrianskej diecéze. Stretnutie sa skončilo spoločným obedom a požehnaním.

Miroslav Lyko

Video: http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140320020