Nitrianske biskupstvo zriadilo telefonické linky duchovnej pomoci a podpory

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou coronavírovou pandémiou na Slovensku, zriadilo Nitrianske biskupstvo telefónne linky pre poskytovanie duchovnej pomoci a podpory.

Linky: 0910 842 511               0910 842 512                    0910 842 513

Linky budú k dispozícii denne od 9,00 do 18,00 hod.

Linky sú jedným z príspevkov biskupstva do súboru opatrení, ktoré prijal a schválil krízový štáb mesta Nitra v záujme zmierňovania následkov stavu zapríčineného coronavírovou pandémiou a opatreniami prijatými pre elimináciu jej šírenia. Na to doplatia zvlášť ľudia, ako sú kresťanskí seniori, osamelí, či chorí, ktorí sa ťažko zmierujú s tým, že vzhľadom k prijatým opatreniam sa v tomto období nemôžu dostať ani do kostolov, ktoré boli často ich jediným útočiskom, miestom pre spoločenské stretávanie, či prameňom, kde čerpali posilu a zmysel pre svoj život v kresťanskej viere. Na telefónnych linkách budú preto denne k dispozícii kňazi, ktorí budú pripravení viesť duchovné rozhovory s tými, ktorí budú cítiť potrebu porozprávať sa s nimi, aby sa im ľahšie znášali dni plné samoty, strachu, obáv, beznádeje, či odlúčenia od spoločenstva Cirkvi.
Mesto Nitra popritom zriadilo aj linky, na ktorých budú volajúcim k dispozícii aj psychológovia, ktorých úlohou bude pomáhať volajúcim pri riešení ich úzkostných stavov, či jednoduchej potreby komunikácie s niekým, kto ich vypočuje. Zriadenie telefónnych liniek duchovnej pomoci a podpory je prejavom ľudskosti, kresťanskej solidarity, ale aj povinnosti Cirkvi byť blízko pri tých, ktorí to v ťažkých chvíľach potrebujú.