Nitrianske UPC-čko na hrebeni Nízkych Tatier

V dňoch 19. – 24. júla sa takmer tridsiatka študentov nitrianskych univerzít navštevujúcich zároveň Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre, pod vedením jedného z kaplánov centra Andreja Filína podujala zdolať hrebeň Nízkych Tatier s dĺžkou takmer 100 km.

Účastníci hrebeňovky sa zišli v nedeľu 19. júla večer v obci Červená Skala, kde im miestny farár poskytol miesto na stanovanie v blízkosti kostola, aby sa po rannej sv. omši v pondelok ráno vydali do neďalekej obce Šumiac, kde sa začala túra. Čakal ich takmer trojhodinový výstup na Kráľovu hoľu, aby sa odtiaľ vydali po hrebeni k cieľu prvého dňa – k útulni Andrejcová, v blízkosti ktorej prespali v stanoch. Na druhý deň v utorok sa vydali na siahodlhý a blatistý pochod po hrebeni, prekonávajúc jednotlivé vrchy, až v neskorých večerných hodinách doputovali k útulni Ramža, kde bolo ich druhé táborisko. Na tretí deň ich čakal prechod cez sedlo Čertovica, kde sa k nim pridalo ďalších desať účastníkov, a následne opäť vystúpili na hrebeň a putovali k tretiemu nocľahu, tentokrát na Chate gen. M. R. Štefánika pod vrcholom Ďumbiera. Teplá voda na chate a nocľah v posteliach po troch dňoch každému padol vhod a posilnení raňajkami na chate sa vydali zdolať najvyšší štít Nízkych Tatier – Ďumbier (2043 m.n.m.). Z Ďumbiera putovali k ďalšej nízkotatranskej dvojtisícovke – k Chopku. Na chate pod Chopkom sa opäť posilnili a rozlúčili sa približne so šesticou účastníkov, pre ktorých sa tu hrebeňovka kvôli ďalším povinnostiam končila. Zvyšok skupiny čakal ešte niekoľkohodinový pochod cez najvyššie štíty Nízkych Tatier k útulni Ďurková, okolie ktorej malo byť ďalším ich nocľažiskom. V blízkosti útulne slávili sv. omšu spojenú s poďakovaním na konci akademického roka – Te Deum, nakoľko tá sa kvôli opatreniam nemohla konať v plánovanom termíne v Nitre. Po chladnej noci v stanoch skoro ráno vyrazili na najdlhší, takmer 28 km prechod zvyšnej časti nízkotatranského hrebeňa, prekonávajúc vyše šesticu vrchov, aby v neskorých popoludňajších hodinách došli do cieľa putovania – na Donovaly, odkiaľ sa už jednotliví účastníci rozišli do svojich domovov.

Počas hrebeňovky zažili účastníci každý druh počasia – búrku, dážď, páliace slnko i chladné noci. Avšak pocit z prekonania hrebeňovky, ale predovšetkým z prekonania samého seba a zo siahnutia si až na dno vlastných síl bol väčší ako akákoľvek nepriazeň počasia. Súčasťou denného programu boli aj sv. omše slávené v prekrásnej Božej prírode či príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Študenti nitrianskych univerzít  vyjadrili vďaku Pánu Bohu za jeho pomoc a ochranu, pretože absolvovať takýto druh túry s tak početnou skupinou niekoľko dní a bez vážnejších komplikácií bol prejavom Jeho dobroty a starostlivosti o každého jedného z nich. Účastníci tohtoročnej hrebeňovky sa už teraz tešia nielen na ďalšie turistické výzvy, ale aj na to, čo im nastávajúci akademický rok a s ním spojená bohatá činnosť nitrianskeho UPC prinesie.