Nitrianske UPC-čko po roku opäť na horách

V dňoch 18. – 22. júla sa štrnástka účastníkov, prevažne z radov študentov nitrianskych univerzít, súčasne navštevujúcich a angažujúcich sa aj v Univerzitnom pastoračnom centre Pavla Straussa v Nitre, pod duchovným vedením jedného z jeho kaplánov Vdp. Andreja Filina, inak povereného aj pastoráciou mládeže v Nitrianskej diecéze, podujala nadviazať na minuloročnú hrebeňovku Nízkych Tatier, zdolajúc tentokrát hrebeň Veľkej Fatry. Účastníci sa stretli v nedeľu večer na Donovaloch, kde prespali v stanoch pri penzióne Zornička, aby sa v pondelok po rannej sv. omši vydali na vyše 20-kilometrovú púť smerom ku Kráľovej studni. Tu v blízkosti horského hotela ich čakala ďalšia noc v stanoch, po ktorej následne v utorok pokračovali prevažne hôľnym hrebeňom Veľkej Fatry, zdolajúc pritom aj najvyšší vrch tohto pohoria Ostredok (1596 m.n.m.). Tretia, tentokrát však búrková a daždivá noc v stanoch ich čakala približne hodinu pešej chôdze od Chaty pod Borišovom. Tretí deň pokračovali už prevažne lesným terénom po Veľkofatranskej magistrále až k útulni pod vrchom Príslop, ktorá sa stala ich útočiskom počas poslednej noci. Vo štvrtok po takmer troch hodinách chôdze s výhľadmi na Martinské hole a hrebeň Malej Fatry zišli do obce Ľubochňa, odkiaľ sa postupne porozchádzali do svojich domovov.

Aj keď sa tohtoročná UPC-čková hrebeňovka nevyznačovala takým počtom účastníkov a toľkými zdolanými kilometrami ako tá minuloročná, predsa len každý, kto sa jej zúčastnil ju vnímal ako čas na zblíženie sa s Bohom, či medzi sebou navzájom, ale aj ako možnosť na načerpanie nových síl po ťažkých týždňoch a mesiacoch uplynulého obdobia. Súčasťou denného programu boli aj sv. omše slávené v Božej prírode, či príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V kombinácii s pobytom v prírode mohol každý skonštatovať, že pookrial na tele i na duši. Účastníci tohtoročnej hrebeňovky sa už teraz tešia na nadchádzajúci akademický rok i činnosť v UPC a tešia sa aj na nových akademikov, ktorí prijmú pozvanie a nájdu v UPC-ku v Nitre svoj druhý duchovný domov.