Nitrianski bohoslovci na česko-slovenskej bohosloveckej púti na Velehrade

V sobotu 15. októbra 2022 sa konala púť bohoslovcov z Česka a Slovenska na moravské pútnické miesto svätých Cyrila a Metoda na Velehrade. Nechýbali medzi nimi ani bohoslovci z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Stretnutie sa začalo sv. omšou v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bol Mons. Jan Graubner, pražský arcibiskup. Homíliu predniesol vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý v homílii povzbudil bohoslovcov k tomu, aby tak ako vierozvestcovia sv. Cyril a Metod obhajovali svoju vieru a šírili ju všade tam, kam ich Pán Ježiš bude v kňazskej službe posielať, aby mohol Kristus vstúpiť skrze ruky kňazov do súčasného sveta, ktorý očakáva práve od kňazov pevnú vieru, ktorú budú verne ohlasovať. Po svätej omši nasledovala prednáška v Slovanskom sále na Velehrade týkajúca sa unionizmu a cyrilo-metodskej tradície. Prednášajúcim bol doc. Jaroslav Šebek. Stretnutie bolo ukončené modlitbou akatistu k presvätej Bohorodičke v bazilike a bohoslovci sa následne presunuli do farností, kde boli ubytovaní v jednotlivých rodinách.

Foto: F. Ingr, D. Makáň