Nitrianski bohoslovci na Nedeľu Dobrého pastiera vo farnosti v Novej Vsi nad Žitavou

V nedeľu Dobrého Pastiera sa všetci seminaristi Nitrianskej diecézy vybrali spolu so svojimi predstavenými do farnosti v Novej Vsi nad Žitavou, ktorá im otvorila nielen dvere kostolov a fary, ale najmä srdce. Vo farskom chráme tak celebroval sv. omšu Mons. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. K miništrantom sa pridali aj seminaristi a spolu s miestnymi farníkmi vytvorili radostné spoločenstvo. Podobne tomu bolo aj v Slepčanoch, kde hlavným celebrantom sv. omše bol vicerektor seminára vdp. Miroslav Šidlo. Miestna farnosť sa v túto výnimočnú nedeľu modlila za nové kňazské povolania. Netradičným spôsobom farníci podporili svoj diecézny seminár zbierkou kompótov a zaváranín. Seminaristov k obedu pozvali miestni farníci. Nevšedný nedeľný pobyt seminaristov vo farnosti bol zakončený popoludňajšou eucharistickou adoráciou, obetovanou za nové kňazské povolania.