Nitrianski bohoslovci na púti vo Večnom meste

Nitra (16. marca) Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa v dňoch 10. – 15.3.2016 zúčastnili púte do Ríma k hrobu apoštolov v rámci mimoriadneho Roku milosrdenstva.

Vo Večnom meste strávili štyri dni naplnené bohatým programom. Hlavným cieľom púte bola návšteva štyroch pápežských bazilík, v ktorých Svätý Otec František otvoril svätú bránu: Baziliku sv. Petra vo Vatikáne, Baziliku sv. Pavla za hradbami, sv. Jána v Lateráne a Baziliku Santa Maria Maggiore.  Okrem toho účastníci púte slávili sv. omšu v Bazilike sv. Klimenta, ktorá je obzvlášť pre Slovákov významná, pretože sa v nej nachádza hrob  sv. Cyrila a  sv. Klimenta, ktorý bol štvrtým pápežom v poradí. Jeho telesné pozostatky priniesli do Ríma práve slovanskí vierozvestovia sv. Cyril a Metod.

Pútnici mali príležitosť pozrieť si aj ďalšie cirkevné a svetské pamiatky Ríma. Zúčastnili sa nedeľnej modlitby Anjel Pána na Námestí svätého Petra, ktorej predchádzala prehliadka Apoštolského paláca a Sixtínskej kaplnky.

Mimoriadnym zážitkom pre všetkých zúčastnených bola účasť na spoločnej audiencii v sobotu 12. marca. Pri nej si pripomenuli tretie výročie zvolenia pápeža Františka do úradu Kristovho námestníka. Osobitne sa prihovoril bohoslovcom a predstaveným pri príležitosti 300. výročia založenia seminára a 25. výročia obnovenia kňazského seminára v Nitre po páde komunistického režimu týmito slovami: 

 „Milí seminaristi, prajem vám, aby púť k hrobom svätých apoštolov v Jubilejnom roku milosrdenstva posilnila vašu vernosť Kristovi a veľkodušnú odpoveď na jeho volanie. Rád žehnám vás i vašich drahých.“ 

Na záver audiencie sa Svätý Otec priblížil k skupine nitrianskych bohoslovcov, tí si mohli s ním urobiť spoločnú fotografiu. V tej chvíli im venoval ešte niekoľko slov, medzi ktorými zaznelo, aby sa z nich stali raz vynikajúci kňazi. Zároveň viackrát vyslovil prosbu, aby sa modlili za neho a na jeho úmysly. Potom udelil svoje požehnanie celému Slovensku, kňazskému semináru, predstaveným a bohoslovcom.

Celú púť jej účastníci obetovali s prosbou o požehnanie pre bohoslovcov, ich povolanie, predstavených, diecézy a farnosti, z ktorých pochádzajú i za všetkých kňazov, príbuzných a rodiny na Slovensku. Taktiež tento čas bol obetovaný Pánovi za  nové duchovné povolania.

Seminaristi ďakujú všetkým, ktorí ich sprevádzali modlitbami na tejto púti a tiež prosia milosrdného Pána, aby prijal úmysly a modlitby, ktoré nosili vo svojich srdciach a predkladali Bohu počas putovania vo Večnom meste.

Text:  Michal Peťovský, Michal Tichý

Foto: Pavol Stanko