Nitrianski vysokoškoláci slávili so svojim biskupom Te Deum

Nitra (17. mája) V kostole svätého Petra a Pavla v Nitre sa 17. mája 2017 uskutočnila ďakovná svätá omša vysokoškolských študentov z Nitry. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

Na začiatku svätej omše prítomných zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre privítal rektor miestneho Univerzitného pastoračného centra Ľubomír Hlad.

Hlavný celebrant Mons. Viliam Judák v homílii hovoril o Panne Márii, a to v súvislosti so storočnicou Fatimských zjavení. Pripomenul jej materinskú starostlivosť o nás, pričom podčiarkol, že náležitý mariánsky kult je okrem iného Kristocentrický a biblický. Spomenul vzťah ostatných pápežov k Božej Matke, pričom citoval slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal vo Fatime: „V nebi máme Matku“. Nitriansky biskup povzbudil prítomných k modlitbe za druhých (čo vyplýva z fatimského posolstva); študentom zaželal úspech pri skúškach a po nich požehnaný čas prázdnin. Zástupcom univerzít, pedagógom i ostatným zamestnancom poďakoval za ich prácu.

Na záver svätej omše znel chrámom ďakovný hymnus Teba, Bože, chválime.

Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA