Nitrianski vysokoškoláci to už v tomto akademickom roku začali – aj s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom

Po septembrovom privítaní prvákov v ÚPC v Nitre, sa slávnostnou bohoslužbou Veni Sancte na začiatok nového akademického roka 2022/2023 29. septembra 2022 v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade začal aj život študentov nitrianskych univerzít pod strechou Univerzitného pastoračného centra v Nitre. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti 29. septembra 2022 za účasti vedenia oboch nitrianskych univerzít bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, a spolu s ním koncelebrovali aj nitrianski kňazi a univerzitní kapláni, ktorí sa budú študentom počas celého roka venovať. Prítomným sa prihovoril sám biskup Mons. Viliam Judák, ktorý ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg a profesor  k nim má veľmi blízko a vie, s čím všetkým musia zápasiť popri často náročnom štúdiu, ale aj nástrahách života. Na záver slávnosti sa jej účastníci stretli pri spoločnom agapé a mali možnosť – najmä tí novopečení prehliadnuť si areál Nitrianskeho hradu a vystúpiť aj  na hradnú vežu. Počas akademického roka ich tak pod vedením univerzitných kaplánov čaká pestrý duchovný, formačný, zábavný aj spoločenský program, vďaka ktorému budú môcť stráviť chvíle vysokoškolského štúdia v starobylej Nitre zmysluplne a v aktívnom a živom kresťanskom spoločenstve mládeže.