Nitriansky biskup konsekroval obnovený Kostol Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii

V sobotu 3. septembra 2022 za účasti veriacich z miestnej farnosti, či mariánskych ctiteľov z Nitry a okolia celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre slávnostnú sv. omšu spolu s P. Pavlom Krutákom SVD, provinciálom Spoločnosti Božieho Slova, P. Igorom Kráľom SVD, miestny správcom farnosti a pátrami Verbistami z miestnej komunity sídliacej v Misijnom Dome Matky Božej na nitrianskej Kalvárii. Počas liturgickej slávnosti biskup Viliam Judák nanovo konsekroval obnovený chrám po viac ako dvoch rokoch rekonštrukčných prác, počas ktorých došlo k výmene elektrickej inštalácie, osvetlenia, vymaľovaniu interiéru kostola, výmene stojana na paškál, stolíkov v presbytériu, vyhotoveniu trónu na Božie slovo, zhotovenia okna svätosti a zhotovenia relikviárov pod obetným stolom. V tomto duchu sa hlavný celebrant prihovoril aj prítomným veriacim, priblížil im históriu aj súčasnosť Kostola Nanebovzatia Panny Márie a mariánskeho pútnického miesta na nitrianskej Kalvárii, uvažoval nad významom chrámu pre život veriacich a povzbudil ich ku kresťanskej hrdosti na tento chrám a opravdivému kresťanskému životu.  Ako v závere príhovoru biskup Viliam Judák povedal: „Chrám je vizitkou viery ľudu, ktorý okolo neho žije. Z úprimného srdca vám aj s pátrami verbistami chcem poďakovať za to, že sa o tento chrám a toto prevzácne posvätné miesto staráte, a že ste vyvinuli veľké úsilie aby sa zaskvel v kráse, ktorú môžeme vidieť, aby to bolo dôstojné miesto pre Boží kult, aby sa tu každý cítil dobre, načerpal tu Božiu milosť a odchádzal odtiaľto lepší po stretnutí so živým Kristom“.  V rámci samotného obradu konsekrácie chrámu vložil biskup Viliam do relikviárov pod obetným stolom relikvie sv. Lukáša, sv. Pavla, sv. Arnolda Jansena, sv. Ľudovíta Máriu Grignona, sv. Andreja-Svorada, a sv. Beňadika.  V závere slávnosti boli podpísali konsekračné listiny a po jej skončení sa začal tradičný farský deň, súčasťou ktorého bolo agapé a spoločenské stretnutie veriacich s programom pre veľkých i malých.

Zostávajúce rekonštrukčné práce na Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre budú pokračovať do konca roka 2022, a v rámci nich sa ešte dokončí oprava zvonov a oprava fasády kostola. Rekonštrukčné práce na kostole podporili okrem jednotlivých veriacich a dobrodincov, aj Nitrianske biskupstvo, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra, či Ministerstvo kultúry SR.  Jedna z dominánt Nitry sa tak po rokoch dočkala významnej obnovy, aká jej právom patrí ako národnej kultúrnej pamiatke aj vďaka jej významu pre život Cirkvi ale aj samotného mesta Nitra.