Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák na začiatku pôstneho obdobia

Vstúpili sme,  do  nového  dňa,  ktorý už svojím názvom „Popolcová streda“ nie je vôbec príťažlivý. Názov má iste  od toho, že v kostoloch sa  v tento deň žehná popol,  ktorým sa  poznačujú čelá  veriacich so sprievodnými slovami:  „Memento,  homo,  quia  pulvis  es…“  –  Pamätaj človeče, prach  si… Zle nám znejú  tieto slová po veselých fašiangových  dňoch. Akoby  Cirkev –  čo sa  jej nakoniec aj často  vyčíta   –  chcela  človeka  obrať   o  jeho  životný optimizmus,  perspektívy i  nádeje, ba  i ľudskú dôstojnosť. Všetko,  všetko  akoby   chcela  trochou  popola  degradovať a ukázať: aký si úbohý, človeče! Si ako tento popol!

Aké by to  však bolo, milý priateľ, úbohé  učenie, aká by to bola náuka, ktorá by chcela takto znížiť korunu tvorstva?

Naopak, dnešný deň,  aj keď má príchuť smútku  a nie je taký ako včerajší, je  krásny v tom, že vlastne  nám dáva možnosť uvedomiť  si  svoju  veľkosť.  Nebudem  azda  prismelý,  keď poviem, že dnešný deň by  sa mal sláviť ako medzinárodný deň ľudskej dôstojnosti. Prečo? Pozrite! Keď slávny maliar Oskar Kokoscha  portrétoval  ľudí,  títo  boli  často zhrození nad svojím  výzorom.   Nikdy  by  sa   nenazdali,  ako  ošklivo,  bezvládne  a  vnútorne  rozrušene  vyzerajú.  Nikdy nevideli samých  seba  tak,  ako  oko  veľkého  znalca ľudí, ktoré sa nedalo ničím ovplyvniť.

I my si často  sypeme piesok do očí. Žijeme  s maskou, ktorú si naťahujeme v rôznych situáciách, pretože sa bojíme odkryť svoju pravú  tvár. Žijeme mnohí  tak, akoby náš  život nemal cenu. Len tak  zo dňa na deň. Len aby  sme prežili. A predsa život  každého  z  nás  má  nesmiernu  hodnotu. Predovšetkým v očiach Božích sme veľkí. To on povedal o mne: „Buď!“ Je to niečo  úžasné:  zvrchovaná,  a  pritom slobodná všemohúcnosť Božia  myslí na  mňa. On   ma miluje.  Volá ma  svojím synom a svojou  dcérou.  Je  to  azda  málo?  Konvertita dr. Hynek hovorí:  „Nie si  samotná, moja  duša. Ten,  ktorý ťa urobil božskou  žije v  tebe.“ A  veľký Augustín:  „I keď je človek podľa  tela  nepatrný,  predsa  je  nekonečne  vznešený. Veď prebýva v ňom Boh. Prečo sa teda niektorí ľudia tak usilovne snažia zmenšovať sa? Prečo sa  snažia, aj keď sú takí veľkí, žiť tak malicherne?“

Dnešný deň,  i nasledujúce, sú pre  nás veľkou príležitosťou strhnúť  zo seba  masku, ktorá  nás deformuje  a urobiť  to, o čom hovorí  sv. Pavol v  Liste Efezanom: vyzliecť  starého človeka a  obliecť si nového.  Nový človek je  ten, ktorý sa nechá  usmerňovať  Božím  Duchom  až  do posledných podnetov svojej osobnosti.  Tým, že sa  stane úplne prístupným  Bohu, Boh do neho vstúpi so všetkými svojimi vlastnosťami. Teda je viac človekom, človekom lepším i krajším.

Teda právom: peknú Popolcovú stredu, a nasledujúce dni pôstneho obdobia,  priatelia!

 Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup