Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák prijal medzi kandidátov trvalého diakonátu štyroch mužov

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák prijal medzi kandidátov posvätného rádu trvalého diakonátu štyroch ženatých mužov. Traja sú z Nitrianskej diecézy a jeden z Banskobystrickej. Trvalý diakonát je podľa smerníc služba v cirkvi, ktorá sa udeľuje slobodným, alebo ženatým mužom. Ide o mužov, ktorí sa nechystajú prijať druhý stupeň kňazstva, presbyterát. “Môžu ohlasovať Evanjelium aj zo svojho úradného postavenia. Môžu vysluhovať niektoré sviatosti, nemôžu spovedať, neslúžia svätú omšu, ale sú veľmi účinnými spolupracovníkmi kňaza a biskupa v diecéze,” vysvetil Mons. Viliam Judák. Služba diakonov sa spomína už v Skutkoch apoštolov. “Bola súčasťou hierarchického usporiadania cirkvi od začiatku. Neskôr mala rôzne podoby, ale druhý Vatikánsky koncil ju opäť oživil a poukázal na to, že cirkev má byť slúžiaca. Sám Kristus nám svojim životom ukázal, že neprišiel, aby sa nechal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Každý kresťan je diakon v pravom zmysle. Prijatím týchto mužov do tejto služby a vysviackou sa zvýrazňuje ich poslanie,” povedal Mons. Viliam Judák. Pred prijatím posvätného diakonátu, je potrebné prijať kandidatúru. “To znamená, že títo kandidáti verejne pred biskupom vyjadrujú svoj vážny úmysel prijať posvätný rád trvalého diakonátu. Sú to akoby zásnuby pre túto službu, a ak pán Boh dá, budú raz svätení,” povedal rektor nitrianskeho seminára Marián Dragúň, ktorý mal na starosť viac ako trojročnú formáciu týchto kandidátov. Tí počas nej už prijali ministériá lektorátu a akolytátu.