Nitriansky biskup Viliam Judák daroval benediktínskemu opátstvu v Tihány relikvie sv. Andreja Svorada a Beňadika

Pri príležitosti liturgickej spomienky na sv. Aniána, biskupa a spolupatróna Benediktínskeho opátstva v Tihány v Maďarsku, navštívil 17. novembra 2022 toto posvätné miesto nitriansky biskup Mons. Viliam Viliam Judák sprevádzaný biskupským vikárom pre maďarských veriacich Mons. Zoltánom Ďurcsom, rektorom UPC Ľubomírom Hladom a vicerektorom Kňazského seminára sv. Gorazda  Miroslavom Šidlom. Spolu s benediktínmi žijúcimi v opátstve Tihány pod vedením miestneho konventuálneho priora Jeremiáša Mihályiho tam v konventuálnom Kostole sv. Márie a sv. Aniána celebroval slávnostnú sv. omšu, počas ktorej odovzdal priorovi relikvie nitrianskych benediktínov a diecéznych patrónov sv. Andreja Svorada a Beňadika, ktoré boli následne slávnostne umiestnené na oltári svätého Benedikta. Vo svojej homílii biskup Viliam Judák vyzdvihol osobnosť sv. Aniána v historickom kontexte cirkevných dejín, jeho mierové aktivity, organizačné schopnosti a otcovského ducha. Na záver slávnosti sa nitriansky biskup Judák modlil za spoločenstvo veriacich  v maďarskom Tihány a prior Jeremiáš  Mihályi za veriacich Nitrianskej diecézy.

Sv. Anián pochádzal zo vznešenej rodiny, ktorá sa do Viedne presťahovala z Maďarska. Istú dobu žil ako pustovník a potom sa presťahoval do Orléans vo Francúzsku. Do tohoto mesta ho prilákala povesť o svätosti miestneho biskupa Evurciusa, ku ktorému zvoleniu prispel zázrak. Evurcius sa potom, čo poznal vlastnosti a čnosti Aniána, postaral sa o doplnenie jeho vzdelania a vysvätil ho za kňaza. Neskôr sa Anián v Orléans stal biskupom a mesto mu vďačí za záchranu v dobe invázie Húnov vedených Attilom, ktorí ho v roku 451 obliehali. Ako mocné prostriedky k oslobodeniu mesta sú martyrológiom pripomínané Aniánove naliehavé modlitby plné dôvery v Boha a jeho slzy. Sv. Anián neskôr vystriedal biskupa Evurcia a stal sa orleánskym biskupom.