Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v delegácii KBS u pápeža Františka v Ríme

Nitriansky biskup  Mons. Viliam Judák sa  v dňoch 19. – 22. januára 2023 ako člen delegácie novozvoleného vedenia Konferencie biskupov Slovenska pod vedením jej predsedu košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera zúčastnil na oficiálnej návšteve Ríma a Vatikánu. V delegácii bol aj tajomník nitrianskeho biskupa Miroslav Cimerák. V rámci programu cesty sa členovia delegácie stretli s vatikánskym štátnym sekretárom Mons. Pietrom kardinálom Parolinom, s veľvyslancom SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov Marekom Lisánskym, zúčastnili sa na inaugurácii novej pamätnej tabule nad hrobom sv. Cyrila v Bazilike sv. Klementa pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, navštívili Dikastérium pre komunikáciu kde rokovali s prefektom Paolom Ruffinim, Dikastérium pre biskupov kde rokovali s jej prefektom Mons. Marcom kardinálom Oulletom, a navštívili aj Slovákov ubytovaných v dome prijatia, ktorý spravuje Komunita sv. Egídia. V krypte pri hrobe sv. Petra slávili sv. Omšu a pomodlili sa pri hroboch viacerých pápežov, aj pri nedávno zosnulom a pochovanom emeritnom pápežovi Benediktovi XVI. Na záver cesty delegácia navštívila krajanov v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda, ktoré tento rok oslavuje 60. výročie od svojho požehnania, kde otcovia biskupi spolu s prítomnými kňazmi slávili sv. Omšu. V homílii sa prítomným prihovoril biskup Judák, ktorý ponúkol zamyslenie nad dnešným evanjeliom a hovoril o Cirkvi ako o svätej či apoštolskej: „Ani my dnes po 2000 rokov nevyznávame inú vieru, ako vyznávali apoštoli, ako ju vyznával sv. František či sv. Ignác alebo ľudia v 19. či 20. storočí. Je to tá istá apoštolská viera. A tu v Ríme to cítime oveľa viac, kde je Peter súčasných čias a tá apoštolská postupnosť, ktorou sme dostali aj dar kňazstva je zárukou toho, že naša viera je pravá, apoštolská,“ uviedol biskup Judák.

Ústredným bodom programu návštevy však bola 21. januára 2023 osobná audiencia u pápeža Františka v Apoštolskom paláci, počas ktorej Svätému Otcovi predstavili ovocie zbierky na pomoc Kube a ľuďom trpiacim vojnovým konfliktom na Ukrajine, ako aj projekt s názvom Miesta načúvania a prijatia na Slovensku. Mons. Judák sa k oficiálnej návšteve Ríma a Vatikánu vyjadril aj týmito slovami: „Každá cesta do Večného mesta má svoje čaro, pretože vždy to spájame so začiatkom univerzálnej Cirkvi. Tu sú počiatky našej katolicity, ktoré stoja na učení Ježiša Krista a potvrdené apoštolmi svätým Petrom a Pavlom a ďalšími mučeníkmi. Večné mesto je aj miestom súčasného Petra, rímskeho biskupa. Každý kresťan, katolík, ktorý prichádza do tohto mesta, prichádza aj preto, aby sa povzbudil vo viere, ktorú vyznáva. Stretnutie so Svätým Otcom je pre každého z nás veľmi vzácne. Aj pre kňaza a biskupa. Verím, že bude obohacujúce a že prinesieme Božie požehnanie aj pre Cirkev na Slovensku.“ Pápež František pri rozlúčke poprosil, aby sme dôverovali Pánu Bohu, nechali sa viesť Duchom Svätým a modlili sa za neho a pozdravil všetkých ľudí dobrej vôle na Slovensku. Biskup Viliam stretnutie s pápežom Františkom komentoval slovami: „Symbolicky sme priniesli dary, ktoré naznačujú, že veriaci na Slovensku myslia na Svätého Otca. Boli tam výrobky ukrajinských detí, ktorým sa veľmi potešil. Člen nášho sprievodu priniesol aj obrázok svojich detí a to ho veľmi potešilo. Zo Slovenska sme priniesli aj pomoc pre chudobných, na ktorých Svätý Otec zvlášť pamätá. Bolo to niekoľko párov ponožiek, ktoré chceme prostredníctvom jeho almužníka venovať chudobným v Ríme. Svätý Otec mal veľmi dobrý prehľad. Veľmi dobre si pamätal návštevu na Slovensku. Pýtal sa na konkrétne záležitosti života Cirkvi na Slovensku a povzbudil nás, aby sme správne chápali synodu, aby sme počúvali jeden druhého a predovšetkým počúvali Ducha Svätého. Poukázal na to, že nejde o nejaký parlamentarizmus alebo diktát, ale o ochotu spolupracovať a priniesť niečo dobré pre Cirkev, prispieť k tomu, aby Cirkev v dnešných časoch žila.“

Foto: Vatican News, M. Cimerák