Nitriansky biskup na celoslovenskom stretnutí ctiteľov karmelitánskeho škapuliara na Starých Horách

Už tradične deviaty raz sa na Starých Horách zišli ctitelia Panny Márie Karmelskej-Škapuliarskej na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie sa začalo moderovanou eucharistickou adoráciou, po ktorej nasledovala prednáška o. Gabriela Brendzu. Predstavil v nej históriu úcty k Starohorskej Panne Márii a vývoj škapuliarskych bratstiev na Slovensku. Po jeho prednáške sa laickí karmelitáni spolu s pútnikmi pomodlili posvätný ruženec.

Slávnostnú svätú omšu pri tejto príležitosti  celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák spolu s bratmi karmelitánmi a diecéznymi kňazmi. Biskup Judák vo svojej homílii zhrnul históriu tohto pútnického miesta, pričom zdôraznil vzťah k Panne Márii ako k Matke a povzbudil prítomných škapuliarskych ctiteľov k vernosti Kristovi. V závere sv. omše bol prečitaný list otca provinciála Krakovskej provincie Bosých karmelitánov. V ňom sa počas prebiehajúcej provinciálnej kapituly prihovoril k pútnikom a uviedol, že škapuliarske stretnutie sa uskutočňuje v jubilejnom roku 100. výročia obnovy Krakovskej provincie Bosých karmelitánov, 25. výročia príchodu rehole Bosých karmelitánov na Slovensko, ako aj 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. pápeža. Posvätný karmelitánsky škapuliar v tomto roku prijalo okolo  100 pútnikov.  Pútnikov neodradili ani sťažené podmienky opatrení v čase epidémie, aby svojou prítomnosťou na tomto mariánskom pútnickom mieste si znovu aj v tomto náročnom období uctili Pannu Máriu, čím potvrdili jej slová: „blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“.