Nitriansky biskup na pastoračnej návšteve slovenskej katolíckej misie v Londýne

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák na pozvanie duchovného správcu Slovenskej katolíckej misie v Londýne Vdp. Tibora Borovského vykonal v dňoch 8. – 10. novembra 2019 pastoračnú návštevu misie v hlavnom meste Veľkej Británie. Počas pobytu v Londýne sa stretol s veriacimi, dobrovoľníkmi a podporovateľmi misie, ktorí tvoria jej živý obsah a jadro. V sobotu 9. novembra celebroval v chráme Our Lady of La Salette a St Joseph spolu s duchovným správcom misie svätú omšu za jej podporovateľov. Vo svojej homílii v súvislosti so sviatkom výročia posvätenia Lateránskej baziliky v Ríme Mons. Judák priblížil jej históriu a vyzdvihol význam budovania chrámu v srdci každého veriaceho. Po skončení liturgickej slávnosti sa účastníci slávnosti zišli na spoločenskom stretnutí venovanom 5. výročiu samostatnosti misie. Duchovný správca misie Tibor Borovský sa v úvode poďakoval Mons. Judákovi za jeho návštevu a podporu misii, pričom zdôraznil aj jeho zásluhy na tom, že má aj slovenského kňaza. Pastoračná návšteva nitrianskeho diecézneho biskupa v Londýne vyvrcholila v nedeľu 10. novembra liturgickou slávnosťou, počas ktorej vyslúžil sviatosti kresťanskej iniciácie siedmym kandidátom, z ktorých jedna prijala aj sviatosť krstu a prvý krát pristúpila k Eucharistii. Všetci kandidáti prijali sviatosť birmovania a dva páry snúbencov uzavreli aj sviatostné manželstvo. Prítomným sa počas slávnosti v homílii prihovoril kanonik Nitrianskej diecéznej kapituly Mons. Martin Štofko. Slávnostnú atmosféru svojim spevom zvýraznil aj chrámový zbor pôsobiaci pri misii. V závere slávnosti sa správca misie Vdp. Tibor Borovský spolu s krajanmi žijúcimi a pôsobiacimi v Londýne poďakovali Mons. Judákovi za jeho návštevu a duchovné povzbudenie, ktorého sa im aj vďaka tomu dostalo.

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) bola zriadená z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska pre Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii.
Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu katolíckych misií v iných krajinách Európy a Ameriky, ktoré sa v duchu kresťanskej viery a potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí stali ich druhým domovom, či útočiskom v rôznych životných situáciách a potrebách. Od roku 2007 sa misia osamostatnila a vznikol tak nový subjekt, ktorý má súčasné pomenovanie Slovenská katolícka misia v Londýne a patrí pod diecézu Westminster. Zdieľa priestory s miestnou anglickou farnosťou Our Lady of La Salette and St. Joseph na území diecézy Southwark, nakoľko doposiaľ nemá svoje vlastné priestory. Pastoračná starostlivosť zahrňuje veriacich na území Anglicka a Walesu. Od júla roku 2010 bol za jej duchovného správcu ustanovený kňaz Žilinskej diecézy a rodák z Nitry Mgr. Tibor Borovský.