Nitriansky biskup na Popolcovú stredu veriacim – „nepremárnime 40 dní pôstu… nech sa zjaví Božia sláva na nás!“

Žiaľ, opäť a ešte stále v prázdnom chráme bez účasti verejnosti na Popolcovú stredu celebroval v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine 17. februára 2021 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák pontifikálnu sv. omšu, ktorou aj v Nitrianskej diecéze v rámci liturgického roka vstúpil Boží ľud do pôstneho obdobia, ktoré predchádza sláveniu Veľkej noci. Spolu s ním koncelebrovali miestny farár farnosti Nitra – Klokočina Jozef Tomica  so svojimi kaplánmi a nevyhnutnou asistenciou.

Biskup Judák využil príležitosť, že liturgickú slávnosť mohli prostredníctvom priameho prenosu zabezpečeného tímom Max of Sound na profesionálnej úrovni sledovať aj veriaci vo svojich domovoch pri obrazovkách a monitoroch a vo svojej homílii sa na nich obrátil myšlienkami, v ktorých uvažoval nad zmyslom a hlbokým významom Popolcovej stredy, ale aj celého 40 dňového pôstu. Poukázal na príležitosť, akú Popolcová streda dáva človeku pre uvedomenie si jeho vlastnej dôstojnosti a veľkosti, ktorú symbolizuje aj popol na hlave každého človeka, ktorý si ho na svoju hlavu nechá nasypať. Podľa jeho slov je to nielen symbolická príležitosť vysporiadať sa s chybami z minulosti a náprave, ale aj odvahe urobiť nový krok vpred v živote každého človeka. Pripomenul pri tom aj slová pápeža Františka, ktoré predniesol na Popolcovú stredu v minulom roku, v ktorých prirovnal človeka k prachu, ktorý Boh miluje a ktorému vdychuje svoj dych života, a uvažoval nad súvislosťami z toho vyplývajúcimi. Biskup Judák v ďalších slovách upriamil pozornosť veriacich na kresťanský spôsob prežívania pôstu, konanie pokánia, či neokázalých dobrých skutkov lásky voči blížnym. Oboznámil veriacich aj s výzvou nazvanou „Štyridsať dní“, ktorú spolu s novovyvoleným biskupom Petrom Beňom a generálnym vikárom Petrom Brodekom ponúkli veriacim v diecéze pre aktuálne obdobie pôstu, a vyzval ich k aktívnemu zapojeniu sa do nej v modlitbách, pobožnostiach, v skutkoch kajúcnosti a lásky, či osobnej obety a sebazáporu. Ako to na záver svojej homílie zdôvodnil slovami: „Nech sa zjaví Božia sláva na nás!“ Po homílii hlavný celebrant požehnal popol, ktorým posypal hlavy prítomným kňazom a asistencii a virtuálne aj všetkým duchovne účastným a pripojeným veriacim sledujúcim liturgickú slávnosť prostredníctvom elektronických médií.

Slávením liturgie Popolcovej stredy tak vstúpili veriaci do pôstneho obdobia vo všetkých farnostiach Nitrianskej diecézy. Hoci nemohli byť osobne prítomní a prijať popol na znak pokánia ako je to možné za normálnych okolností, prostredníctvom  priamych prenosov sa mohli aspoň duchovnej pripojiť a byť účastní na vstupe do 40 dňovej prípravy na slávenie Veľkej noci.

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia, pokiaľ sa situácia nezmení k lepšiemu, budú veriaci všetky pôstne duchovné aktivity, liturgické slávenia počas pôstnych nedieľ, či pobožnosti krížovej cesty aj naďalej sledovať a duchovne prežívať len v online priestore. Konkrétne ponuky duchovných aktivít budú prístupné na výveskách jednotlivých farských chrámov, alebo na webstránkach a profiloch farností na sociálnych sieťach.