Nitriansky biskup na stretnutí Ružencových bratstiev: Modlitba svätého ruženca je niečo, čo patrí k životu človeka

Zástupcovia Ružencových bratstiev Nitrianskej diecézy mali 28. februára 2015 svoje spoločné stretnutie v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre. O prednášky sa postarali pátri a bratia dominikáni. Rovnako aj o vedenie spoločnej modlitby posvätného ruženca a o vysluhovanie sviatosti zmierenia. Program vyvrcholil napoludnie svätou omšou, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

V homílii pripomenul, že v oblasti modlitby posvätného ruženca „nie sme nikdy dosť poučení, ani nie dosť majstrami“, preto sa stále máme čo učiť. Nitriansky biskup hovoril aj o spojitosti modlitby so životom modliaceho sa: „Kráčame dejinami spásy – to, čo Boh urobil pre nás, kvôli nám – cez jednotlivé tajomstvá. Ale zároveň sme aj pozvaní v týchto tajomstvách, aby náš život v spojení s Bohom sa prejavoval v každodennom živote aj cez naše radosti, bolesti, cez náš život, až k zavŕšeniu v nebeskej sláve. To, čo sa stalo v živote Panny Márie, jej Syna – Božieho Syna Ježiša Krista, to je aj naša cesta. Preto modlitba svätého ruženca je niečo, čo patrí k životu človeka a nie je určená len pre malé deti alebo pre starých ľudí“. Podľa slov biskupa Viliama Judáka, „kto si zamiluje modlitbu svätého ruženca, ten sa nikdy nenudí, pretože sa ju môže modliť (…) rozličným spôsobom – aj v duchu, keď cestuje, čaká na nepríjemné správy. V každej situácii môžeme byť ponorení do Božej prítomnosti“, povedal.

Členom Ružencových bratstiev nitriansky biskup poďakoval za ich duchovnú i hmotnú zaangažovanosť v živote farností. Povzbudil ich k ďalšej úzkej spolupráci s kňazmi.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA