Nitriansky biskup na Veľkú noc: Kristus otvoril dvere do priestoru večnosti s Bohom

Nitra (27. marca) Na Veľkonočnú nedeľu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojom katedrálnom pontifikálnu svätú omšu.

V homílii hovoril o novom živote: „Vnímajúc zázrak nového života v prírode azda ľahšie pochopíme veľkonočné víťazstvo Božieho Syna Ježiša Krista nad hriechom a smrťou. Ide tu naozaj o oslavu nového života a mohli by sme obrazne povedať, že Boh sa v tomto tajomstve usmieva. Je to úsmev ako protest proti smrti. Ako výraz hlbokej radosti i víťazstva. Právom. Veď k nasledovaniu Krista bezpochyby patrí nasledovanie s krížom, ako sme si to pripomínali v tieto dni. No Ježišovi nešlo o utrpenie ako cieľ, ale o prekonanie utrpenia. Autentický je obraz Krista, Krista zmŕtvychvstalého – živého a žijúceho, ktorý žije aj v spoločenstve Cirkvi. Zásadný postoj je radosť oslobodeného človeka“. Symbolom toto nového života je podľa nitrianskeho biskupa horiaca svieca. Povedal: „Na mieste prázdneho hrobu stojí dnes veľkonočná svieca, symbol Zmŕtvychvstalého. Je znamením toho, že svetlo porazilo tmu, život triumfuje nad smrťou. Preto sme aj my všetci pri svojom krste dostali sviecu, lebo svetlo Kristovho víťazstva už začalo tu v nás svietiť. Preto tento nevinný prostý smiech Božích detí. Uvažujúc v celom krutom zmätku dejín sveta postriekaných krvou a omylmi, sa môžeme pozerať na tento svet a náš život s perspektívou a zároveň aj so súcitom a pochopením pre slzavý obraz tejto zeme. Veď večné Slovo plakalo s nami a trpelo pre opustenosť sveta vinou hriechu a zvíťazilo nad ním svojim zmŕtvychvstaním, ktorým prinieslo večný úsmev na perách tých, ktorí sú vykúpení. (…) Zmŕtvychvstalý Kristus mení kvalitu nášho života, nemusíme sa už pozerať bez nádeje do budúcnosti, lebo nás myšlienka na smrť a na mŕtvych neuvádza do zúfalstva. Náš život totiž nenaráža na smrť ničoty, lebo Kristus otvoril dvere do priestoru večnosti s Bohom“.

V súvislosti s Rokom milosrdenstva podčiarkol niekoľko myšlienok pápeža Františka z bully Misericordiae vultus. „V perspektíve milosrdenstva prežíval Ježiš svoje umučenie a smrť, vedomý si veľkého tajomstva lásky, ktoré uskutočnil na kríži. Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie je teda najvyšším prejavom Božieho milosrdenstva a má dôsledky pre človeka každej doby, aj pre nás“, povedal biskup Viliam Judák.

Na konci svojho príhovoru povzbudil prítomných veriacich, aby neprežívali Veľkú noc len ako sviatok jari, či šibačky a oblievačky. „Objavme v tomto slávení opäť to fascinujúce, čo sa ukrýva v utrpení, v smrti a zmŕtvychvstaní Krista. Je to sám Boh, ktorý sa nás chce dotknúť a premeniť nás na nových, veľkonočných ľudí“, dodal na konci homílie hlavný celebrant.

Už o týždeň, na Nedeľu Božieho milosrdenstva o 18.00 hod., sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre uskutoční premiéra oratória Misericordia pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester. Dielo osobne požehnal pápež František. Oratórium skomponoval katedrálny organista Vladimír Kopec. Hudobné časti inšpirované textami Svätého Písma o Božom milosrdenstve budú obohatené meditáciami nitrianskeho Mons. Viliama Judáka.

Miroslav Lyko