Nitriansky biskup na Vianoce o ich ľudskej tvári

Na Štedrý večer 24. decembra 2019 sa srdce diecézy – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma na Nitrianskom hrade do posledného miesta zaplnila veriacimi, ktorí prišli osláviť narodenie Ježiša Krista – Božieho Syna s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom počas svätej omše vo svätej noci. Spolu s ním ju koncelebrovali veľprepošt sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo, kapitulní kanonici a kuriálni kňazi. Mons. Judák sa v homílii prítomným prihovoril myšlienkami opisujúcimi zázračnú, čarovnú a láskavú atmosféru Vianoc a ich prežívania so všetkým, čo k nim patrí. Pripomenul však aj množstvá ľudí bez domova, bez vody, bez potravín, bez zdravotnej starostlivosti, či bez peňazí, ale aj neľudské prejavy súčasnej spoločnosti, a hrubé spôsoby ľudského konania v rôznych oblastiach života. Za príčiny tohto stavu označil „podvýživené ľudské duše a zatvrdnuté ľudské srdcia neukazujúce cestu rozumu, vyvolávajúce zmätok vo svete a chaos v srdciach pre chýbajúcu lásku, ktorá by ukazovala cestu“, či to, ako „osobná ľudská nespokojnosť mení radosť z mála a vďačnosť na chamtivosť, súcit na nenávisť a ľudskosť na egoizmus“. Objasnil preto prítomným skutočný význam Vianoc a v závere homílie povedal: „Boh sa preto stal človekom, aby mal ľudskú tvár, ktorá by nás zbavovala strachu a neistoty. Vianoce prinášajú radosť do nášho života, do nášho vnútra, obnovujú v nás tvár nového človeka, milujúceho človeka. Ponechajme si stále túto vianočnú tvár pre Boha, pre všetkých, aj pre nás samých a poprajme si, aby nás každá tvár človeka zbavovala strachu a neistoty, aby nám nikdy nechýbala nádej, spoločnosť, vzťahy, láska k druhým a dar dobra a pokoja v našich srdciach.“ Na záver slávnosti udelil nitriansky biskup Viliam Judák prítomným svoje požehnanie, poprial im milostiplné prežitie sviatkov a pozval ich na prehliadku vzácneho Betlehemu v Pribinovej kaplnke. Liturgická slávnosť bola sprevádzaná spevmi katedrálneho zboru Psallite Deo. Nitriansky biskup Viliam Judák celebroval slávnostnú svätú omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma za hojnej účasti veriacich aj na Slávnosť narodenia Pána vo dne. Vianočný program na Nitrianskom hrade popri liturgických sláveniach na sviatok sv. Štefana prvomučeníka dôstojne doplnil aj Vianočný koncert katedrálneho zboru Psallite Deo pod vedením Vladimíra Kopca za účasti širokej verejnosti.