Nitriansky biskup obnovil tradíciu púte Nitranov k sv. Andrejovi-Svoradovi na Zobor

Pri príležitosti spomienky na sv. Andreja-Svorada a Beňadika – pustovníkov sa 17. júla 2019 v Nitre uskutočnila ďakovná púť obyvateľov mesta ku cti sv. Andreja-Svorada, patróna mesta Nitra. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý sa rozhodol dostáť starobylému sľubu obyvateľov mesta zo začiatku 18. storočia, keď mesto nivočil mor, a viac ako tretina obyvateľov zahynula. Obyvatelia Nitry sa v tom čase utiekali ku sv. Andrejovi-Svoradovi a prosili ho, aby orodoval u Všemohúceho Boha o milosrdenstvo. V predvečer slávnosti prisľúbili pôst a v samotný deň slávnosti aj púť na Zobor, kde sa mali konať bohoslužby na jeho počesť. Za takmer tristo rokov sa na tento prísľub pozabudlo a púte na Zobor ustali. Aj keď sa v posledných rokoch bohoslužby na Zobore pri príležitosti tohto sviatku tešili hojnejšej prítomnosti pútnikov, nitriansky diecézny biskup  sa rozhodol oživiť starobylú tradíciu a obnovil púť k sv. Andrejovi-Svoradovi na Zobor spojenú aj s duchovnou prípravou. Vyzval obyvateľov mesta, aby  tak ako v dávnej minulosti deň pred púťou prežili ako čas pôstu a pokánia, a obetovali ho za nové kňazské povolania pre Nitriansku diecézu. A tak sa 17. júla 2019 uskutočnila najskôr procesia z mesta k Zoborskému kláštoru. Zapojilo sa do nej niekoľko stovák veriacich zo všetkých nitrianskych farností a blízkeho okolia pod vedením svojich farárov, a spolu s nitrianskym biskupom Mons. Judákom putovali ulicami mesta v sprievode modlitieb a duchovných piesní do areálu  Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobore. Tam pri ruinách Zoborského kláštora a Kostola sv. Jozefa celebroval  Mons. Judák slávnostnú sv. omšu spolu so zoborským opátom Mons. Ladislavom Belásom, skalským opátom Mons. Jozefom Kráľom, zoborským farárom Dr. Milanom Polákom a nitrianskymi farármi ku cti sv. Andreja Svorada. Vo svojej homílii Mons. Judák prítomným priblížil históriu Zoborského kláštora a pôsobenie benediktínskych a kamaldulských mníchov v tejto lokalite, a vyzval ich, aby vo svojom živote  nasledovali ich príklad v tom, aby aj pre nich bola vždy na prvom mieste úcta k Bohu a jeho dielu, a aby všetko ich ďalšie konanie sa od toho odvíjalo. Povzbudil prítomných, aby aj napriek súčasnému štýlu života spoločnosti zachovali vernosť pravde,  hodnotám, či k prírode a životnému prostrediu v záujme oslavy Boha, aby ich práca bola pokračovaním liturgie a oslavou Boha, aby bola kultúrou, a nie ničením životného prostredia, k čomu je potrebné dať priestor kultu, teda úcte človeka k Bohu. Po skončení sv. omše si prítomní pútnici mali možnosť uctiť ostatky sv. Andreja-Svorada a bolo pre nich pripravené agapé, ktoré zabezpečila zoborská farnosť sv. Urbana a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Hojná účasť veriacich z mesta Nitra svedčila o tom, že uposlúchli výzvu svojho biskupa a nestratili zmysel pre starobylý sľub svojich predkov, ktorého ovocie je aktuálne aj v dnešných časoch a svedčí o ešte stále hlbokej viere Nitranov v Boha a posvätné veci s tým spojené a chápaní potreby ho aj dodržiavať. Na slávnosti sa zúčastnil aj správca farnosti a pútnického miesta Skalka pri Trenčíne Vdp. Peter Beňo, ktorého prítomnosť v Nitre bola symbolicky prepojená s otvorením hlavnej púte k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutoční práve v dňoch 17., 20. a 21. júla 2019 v Skalke pri Trenčíne, počas ktorej 21. júla 2019 pri slávnostnej sv. omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehná nový pútnický dom, ktorý sa podarilo vybudovať v uplynulom roku, aby v ňom pútnici mohli nájsť dôstojné podmienky na prijatie.