Nitriansky biskup odovzdal certifikáty manželským párom. Stali a spolupracovníkmi kňazov v príprave snúbencov.

Nitra (21. mája) Počas slávenia Dňa rodiny 21. mája 2017 vyvrcholila formácia manželských párov, ktoré sa od novembra minulého roka štyrikrát stretli na celodennom duchovno-formačnom programe v Nitre. Projekt zastrešoval Biskupský úrad v Nitre s osobným zaangažovaním generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka. Stretnutia viedli tri manželské páry z Centra pre rodinu v Trenčíne a manželia Predáčovci zo Zlatých Moraviec.

Aj vďaka tomu, počas Dňa rodiny, prijali manželské dvojice (V Nitre 32 a v Trenčíne 38) z rúk diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka certifikáty. Stali sa tak spolupracovníkmi kňazov pri príprave snúbencov na sviatosť manželstva.

Ich formácia pozostávala z troch tematických okruhov: Kresťanské manželstvo a jeho priority; rozdiely medzi mužom a ženou, komunikácia v manželstve; intimita a rodičovstvo.

Formácia manželských párov s týmto cieľom bol pilotný projekt, v ktorom bude biskupstvo s malými organizačnými zmenami pokračovať aj v budúcnosti.

Martin Michalíček / Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deň rodiny 2017Deň rodiny 2017