Nitriansky biskup: Posolstvom Adventu je bdelosť pre Boha a druhého človeka

Nitrianske biskupstvo a jednotlivé farnosti v diecéze pripravujú na tohtoročný Advent aktivity, ktoré majú pomôcť veriacim náležite sa pripraviť na slávenie vianočných sviatkov. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti upozorňuje, aby počas adventného času neboli predčasné Vianoce. Veď Advent má svoj význam ako príprava a radostné očakávanie na príchod Pána. „Preto sme takí upachtení a preto sme takí ustarostení ako osláviť Vianoce, lebo im pripisujeme také hodnoty, ktoré Vianoce nemajú. Potom niekedy zisťujeme, že Vianociam nechýbalo nič, len Boh“. Biskup Viliam Judák odporúča zachovať vo farnostiach zvyk konať rorátne sväté omše, pobožnosť „hľadania prístrešia Svätej rodine“, v rodinách zasa spoločnú modlitbu pri adventnom venci. „Posolstvom Adventu je bdelosť pre Boha a druhého človeka, bdelosť, ktorá nachádza svetlo a robí svet jasnejším“, dodáva nitriansky biskup.

Niektoré adventné podujatia v diecéze:

Každú adventnú nedeľu – saleziánski spolupracovníci v Nitre organizujú stretnutia pri adventnom venci, a to každú adventnú nedeľu o 15.00 v Pastoračnom centre na Klokočine v Nitre. Na stretnutiach sa budú pozvaní hostia venovať rôznym aktuálnym témam, ako napríklad: Praktický kresťan v médiách, angažovaní kresťania v Cirkvi a pod.

12. decembra (16.00) – otvorenie brány milosrdenstva v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre a v Pútnickom kostole svätého Andreja Svorada a Beňadika.

13. decembra – Centrum pre rodinu v Nitre pripravuje v bývalom kostole na Klokočine v Nitre Charitatívny jarmok. Výťažok bude venovaný podpore sociálne slabým rodinám.

13. decembra (11.00) – otvorenie brány milosrdenstva v Kostole svätého Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku.

13. decembra – rozposlanie koledníkov Dobrej noviny

VIDEO TU