Nitriansky biskup: Pôst je obdobie, kedy si máme hlbšie uvedomiť svoj krst

Pôstne obdobie je pre veriacich kresťanov ďalšou príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a k blížnym. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák z príležitosti začiatku pôstneho obdobia pripomenul slová svätého Pavla: Toto je čas milosti, toto je čas spásy (por. 2Kor 6,2). Podľa jeho slov Pôst je „naozaj obdobie, kedy si máme hlbšie uvedomiť svoj krst, svoj vzťah ku Kristovi, byť vďační za jeho vykúpenie. Ale zároveň sú tu aj možnosti, aby sme sa posväcovali prostredníctvom modlitby, pôstu, ale aj dobrými skutkami lásky, teda almužny; takýmto spôsobom prejavovali svoje kresťanstvo, najmä k tým, ktorí to potrebujú. Takže mala by to byť nejaká korigácia nášho života,“ dodal Mons. Viliam Judák.

VIDEO TU