Nitriansky biskup požehnal adoračnú kaplnku pre bohoslovcov

22. augusta 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (5. októbra) Na prvý piatok v mesiaci október, 5. októbra 2018, pribudla v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre adoračná kaplnka. Pri rannej svätej omši ju požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi, patrónovi povolaní. Pri tejto svätej omši dvaja bohoslovci prijali kandidatúru diakonátu a kňazstva a verejne potvrdili svoje odhodlanie stať sa Kristovými kňazmi. Kaplnka je súčasťou nových priestorov, v ktorých prebieha výučba na teologickej fakulte. Autorom portrétu blahoslaveného Titusa Zemana je akademický maliar Jozef Dobiš.

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre / Miroslav Lyko

foto: Štefan Lašo