Nitriansky biskup požehnal obnovený katedrálny organ

Nitra (23. apríla) Po komplexnej obnove organa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre nasledovalo jeho slávnostné požehnanie. Počas bohoslužby na Druhú veľkonočnú nedeľu 23. apríla 2017 ho vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

Katedrálny organ bol v predchádzajúcich mesiacoch vďaka rekonštrukcii vrátený do stavu, ako ho v prvej polovici 18. storočia postavil slovenský organár Martin Zorkovský. Podľa slov zhotoviteľa, Christiana Köglera, po obnove v súčasnosti má organ 30 registrov rozdelených na 2 manuály a pedál. Nástroj je čisto mechanický, postavený prísne podľa klasických organárskych princípov. A ako pripomenul katedrálny organista Vladimír Kopec, obnovený barokový organ bachovského typu, je na Slovensku jedinečný.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vyjadril radosť nad obnovou organa, ktorý má veľkú historickú cenu. „Verím, že bude celé budúce desaťročia zaznievať a chváliť Boha“, povedal.

Financovanie organu si zobrala pod patronát Nitrianska sídelná kapitula na čele s veľprepoštom a správcom katedrály Mons. Štefanom Vallom.

Po obrade požehnania nasledoval Kolaudačný koncert. Svoje umenie na tomto kráľovskom hudobnom nástroji ukázali Johann Trummer z Rakúska a Slováci Stanislav Šurin, Martin Bako a Vladimír Kopec.

Miroslav Lyko

Foto: Miroslav Lyko, Marek Mucha

photo-3photo-4photo-25photo-16photo-10