Mons. Viliam Judák pozýva veriacich k účasti na blahorečení Titusa Zemana

Nitra (19. septembra) Blahorečenie slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude v sobotu 30. septembra o 10.30 h v Petržalke, na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny. Svätej omši bude predsedať a obrad blahorečenia vykoná legát Svätého Otca Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Slovensko bude mať nového blahoslaveného po 13 rokoch, prvý raz ním bude rímskokatolícky rehoľný kňaz. K účasti na tejto mimoriadnej slávnosti pozýva veriacich aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

VIDEOPOZVÁNKA TU