Nitriansky biskup rozposlal koledníkov Dobrej noviny

20. januára 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Nitra (10. decembra) V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre sa stretlo viac ako päťsto detí z rôznych častí diecézy, aby dostali požehnanie pre tohtoročné koledovanie v rámci Dobrej noviny. Svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomný bol aj Mons. Tesfaselassie Medhin, biskup z Etiópie, kde aj tentokrát poputuje časť z finančnej zbierky.
Mons. Viliam Judák na začiatku pripomenul, že poslaním koledníkov je s radosťou ohlasovať „zvesť o narodení Pána Ježiša, ktorý prišiel kvôli nám a chce sa stať veľkým darom pre nás všetkých“.

Homíliu predniesol etiópsky biskup Mons. Tesfaselassie Medhin. V súvislosti s evanjeliom Druhej adventnej nedele povedal, že Božie slovo sa nám v Advente prihovára, aby sme našli svoj smer. Boh nám hovorí, ako sa môžeme stať dobrými ľuďmi – byť čistí od hriechu. Potom môžeme ohlasovať. „Stojím tu medzi vami, aby som spolu s vami chválil Boha a aby som vám poďakoval. Vaša akcia lásky je taká silná, že dokáže priviesť biskupa zo vzdialenosti 4-tisíc míľ až sem. Je to hrdinstvo vás, koledníkov, ktoré spôsobilo to, že som prijal pozvanie eRka a Dobrej noviny prísť na Slovensko“, povedal hosť z Afriky. A dodal: „Boh nás používa, aj tých najjednoduchších z nás, na to, aby priniesol pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Vaše Hnutie kresťanských detí sa cez eRko a cez Dobrú novinu dostalo až k nám do Etiópie, do našej diecézy, a tam sa dotklo sŕdc našich detí, našich mám, našich rodín“.

Pred koncom svätej omše deti koledovali nitrianskemu i etiópskemu biskupovi. Mons. Viliam Judák svojmu hosťovi zaželal, aby tí, o ktorých sa ako pastier stará, mali dostatok aj materiálnych dobier, ale predovšetkým, „aby kráčali po cestách spásy, ktorá ich privedie k hodnotám, po ktorých aj my túžime a kvôli ktorým prišiel Pán Ježiš na túto zem“. Biskupi deti i všetkých prítomných požehnali a koledníkov rozposlali ohlasovať počas Vianoc zvesť o narodení Božieho Syna.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 711 koledníkov. Celkový výnos minulého ročníka predstavoval 991 916,51 eur.  Peniaze putujú na konkrétne projekty do Afriky.

Miroslav Lyko

foto: Filip Lyko

DSC00869DSC00825DSC00826DSC00827DSC00828DSC00839DSC00847