Nitriansky biskup s kňazmi a bohoslovcami nitrianskeho kňazského seminára na bicykloch po stopách sv. Cyrila a Metoda

Trasu, po ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 863 šli aj sv. Cyril a  Metod od Dunaja do Nitry a na Veľkú Moravu, si 1. júla 2020 vyskúšali aj bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre spolu so svojimi  predstavenými a pedagógmi, ale aj so samotným nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom v týždni pred blížiacou sa slávnosťou sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov.

Túto trasu neprešli pešo, ako sv. Cyril a Metod vo svojej dobe, ale na bicykloch absolvovali takmer 140 kilometrov dlhú  cyklopúť z Nitry do Komárna a späť, pričom si aspoň v mysli mohli predstavovať cestu, ktorá priviedla byzantskú misiu zo Solúna na Veľkú Moravu na základe požiadavky veľkomoravského kniežaťa Rastislava na byzantského cisára Michala III. o vyslanie biskupa a učiteľa, ktorý by hlásal pravú kresťanskú vieru v slovanskom jazyku.

Presnú trasu cesty, ktorou prišli sv. Cyril a Metod na Veľkú Moravu nepoznáme, ale je možné oprávnene usudzovať, že buď cestovali cez Bulharsko, alebo sa najprv preplavili cez Jadranské more do Benátok, prípadne do iného jadranského prístavu, ktorý patril pod správu Byzancie, a potom smerovali po starodávnej Jantárovej ceste až na Veľkú Moravu. Je možné, že Dunaj prekročili práve pri Komárne.

Pre kňazov a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda na čele so svojim diecéznym biskupom Viliamom Judákom v tomto prípade nešlo o hľadanie dôkazu prítomnosti, alebo skutočných stôp sv. Cyrila a Metoda na slovenskej zemi, ale skôr o relax a spojenie športového výkonu  s poznávaním územia diecézy a jej histórie, ktorá je s misou sv. Cyrila a Metoda mimoriadne úzko spätá. A tak sa všetci účastníci cyklopúte mohli vcítiť do úlohy oboch vierozvestcov na ceste z Byzancie na Veľkú Moravu, alebo z veľkej Moravy do Ríma, keď  pápežovi Hadriánovi II. niesli pozostatky pápeža sv. Klimenta a liturgické knihy preložené do staroslovienčiny na schválenie.

Trasa z Nitry do Komárna cez Nové Zámky je súčasťou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda vedúcej cez územie Nitrianskeho samosprávneho kraja a Nitrianskej diecézy z Bojnej. Nachádza sa na nej okrem starobylej Nitry niekoľko ďalších kultúrno historických lokalít a pamätihodností, ktoré majú súvis s misou sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. Časť tejto trasy vedie aj po Vážskej a Ponitrianskej cyklomagistrále a ponúka tak aj pre cykloturistov a cyklopútnikov príjemný relax ale aj poznávanie histórie územia, ktorým prechádza.