Nitriansky biskup s veriacimi maďarskej národnosti v meste Nitra

Nitra (10. januára) Na sviatok Krstu Pána slávil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s Mons. Vladimírom Oravským, ktorý je poverený duchovnou správou veriacich maďarskej národnosti v meste Nitra, svätú omšu pre komunitu, ktorá sa pravidelne stretá na bohoslužbách vo Farnosti Nitra – Horné mesto. Pri tradičnom stretnutí ich povzbudil, aby nasledovali Krista aj vo všedných dňoch, ktoré nasledujú po vianočných sviatkoch. Je to poslanie, ktoré vyplýva z nášho krstu.