Nitriansky biskup sa stretol s členmi Katedry náboženských štúdií UKF v Nitre

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák prijal vo svojej rezidencii na Nitrianskom hrade 22. apríla 2015 členov Katedry náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vedúci katedry Peter Kondrla ho informoval o študijných programoch, ktoré katedra realizuje, o pripravovanej konferencii o posolstve sv. Jána Pavla II., nad ktorou prevzal Mons. Viliam Judák záštitu a o ambíciách pracoviska v budúcnosti. Nitriansky biskup členov katedry povzbudil v ich úsilí odovzdávať aj naďalej pravoverné kresťanské posolstvo mladej generácii.

Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA