Nitriansky biskup sa zúčastní na Modlitbovom dni ku cti Panny Márie

Dňa 15. marca 2014 sa v Mestskej hale v Nitre na Klokočine uskutoční Modlitbový deň ku cti Panny Márie, Matke všetkých národov. Súčasťou programu je aj svätá omša, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Program:

8.30 hod. Eucharistická poklona.

9.30 hod. Príklady a svedectvá o pôsobení milostí na príhovor Matky všetkých národov.

10.30 hod. Prednáška P. Paula Mariu Sigla s obrázkami a videoklipmi na tému: Panna Mária, Matka všetkých národov – Zornica novej evanjelizácie.

12.00 hod. Obedná prestávka.

13.30 hod. Eucharistická poklona.

14.00 hod. Druhá časť prednášky.

15.00 hod. Svätá hodina – ruženec Božieho milosrdenstva s diapozitívmi a slovami z posolstiev Pána Ježiša sv. sestre Faustíne Kowalskej.

16.00 hod. Svätá omša: hlavný celebrant a kazateľ Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Na záver zverenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Počas celého dňa (do 15.30 hod.) bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi.