Nitriansky biskup si v Podunajských Biskupiciach uctil bl. Zdenku

Vo štvrtok 30. júla 2015 v Kostole Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach veriaci zavŕšili slávenie  Trojdnia s bl. Zdenkou Schelingovou. O 16.00 h. sa pútnici stretli na miestnom cintoríne v Zátiší bl. Zdenky, kde sa spoločne modlili pri jej hrobe pri príležitosti 60-tého výročia jej mučeníckej smrti. Pôvodne bola pochovaná v Trnave, ale v roku 1979 kvôli likvidácii starého cintorína bola spolu s ďalšími sestrami exhumovaná a ich telesné pozostatky boli uložené v spoločnom hrobe v Podunajských Biskupiciach. Po modlitbe sa pútnici spoločne presunuli do kostola, kde po spievaných litániách k bl. Zdenke a jej krátkych duchovných odkazoch nasledovalo slávenie svätej omše. Hlavným celebrantom  bol Mons. Viliam Judák,nitriansky biskup. Pre všetkých pútnikov bola vzácna aj skutočnosť, že mal na sebe ornát, ktorý mal oblečený dnes už svätý pápež Ján Pavol II. pri svojej poslednej návšteve Slovenska, keď 14.9.2003 blahorečil v Petržalke aj sestru Zdenku.

Otec biskup vo svojej homílii okrem iného povedal, že bl. Zdenka mala charizmu rehoľnej ošetrovateľky, o čom vydali svedectvo mnohí jej súčastníci. Už od zloženia prvých sľubov prevzala na seba úlohu Šimona z Cyrény.

Nitriansky biskup  v homílii prítomných myšlienkovo previedol cez utrpenie Kristovo, ktoré pokračovalo aj v utrpení bl. Zdenky a poukázal i na utrpenie dnešných veriacich, pretože v týchto časoch najprenasledovanejšou skupinou sú práve kresťania. Vlani viac než 4000 ľudí prišlo o život len preto, že sa nevzdali viery v Krista. V priemere je každý mesiac zabitých 322 kresťanov. Sú to novodobí mučeníci. Zdenka patrila k nim. Jej obeta, jej krv, rýchlo priniesla úrodu. Vo veľmi krátkom čase hlavný sudca P. Korbuly robil veľké pokánie a túto milosť mu zaiste vyprosila sestra Zdenka – svojím odpustením i svojím orodovaním. Zostať verným až do konca, zostať verným aj za cenu života, vždy prinesie mnohonásobnú úrodu.

Medzi obetnými darmi bola aj kytica 60-tich bielych ruží, ktorú niesla pani Suzanne Pevny z Colorada Springs v USA, ktorá je aj vzdialenou príbuznou sestry Zdenky a viedla vo svojej domovine modlitby k bl. Zdenke za uzdravenie pána Ernsta. Po jeho uzdravení sa otvoril diecézny proces šetrenia možného zázraku. Tento diecézny proces je ukončený a postúpil na kongregáciu pre kauzy svätých v Ríme. Pani Suzanne je veľkou ctiteľkou bl. Zdenky a šíri úctu k nej v USA. 

Na záver svätej omše pútnici dostali požehnanie relikviami bl. Zdenky, zatiaľ jedinej Slovenky povýšenej k úcte oltára. Po svätej omši si ju ešte každý mohol tak osobne uctiť.

sr. Mária, Trnava

123456789