Nitriansky biskup v Čenstochovej

V pondelok 6. októbra 2014 navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák najvýznamnejšie pútnické miesto Poľska – Jasnú Horu v Čenstochovej. Dôvodom jeho návštevy bolo podpísanie zmluvy o zverení Farnosti svätého Gorazda – Topoľčany do pastoračnej starostlivosti Rádu svätého Pavla, Prvého Pustovníka. 

Túto farnosť spravujú otcovia Paulíni od roku 2002. Na základe novej zmluvy, ktorá bola podpísaná s generálnym predstaveným rádu P. Arnoldom Chrapkowskim, môžu pokračovať vo svojej obetavej pastoračnej službe. 

 

Súvisiace linky:

http://paulini.pl

pl1pl3pl4