Nitriansky biskup v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa v Katolíckej Cirkvi slávi 11. februára, navštívil nitriansky diecézny biskup Viliam Judák počas svojej pastoračnej cesty do Trenčína 9. februára 2020 aj tamojší Hospic Milosrdných sestier. V rámci svojej návštevy si prehliadol priestory hospicu, stretol sa so službukonajúcim personálom, zotrval pri modlitbe v adoračnej Kaplnke svätého Jozefa a navštívil a povzbudil aj chorých a trpiacich klientov hospicu na lôžkach. Biskup Judák nezabudol poďakovať zdravotníckemu personálu a dobrovoľníkom za ich obetavú službu chorým a taktiež všetkých povzbudil k ďalšej službe v duchu kresťanskej lásky.

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne pod gesciou Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu onkologického ochorenia, zomierajúcimVytvára pre pacientov prostredie dýchajúce domovom, v ktorom každý zomierajúci čo najmenej trpí a zažíva prijatie a láskavú starostlivosť. Hospic disponuje 24 lôžkami v jedno a dvoj-posteľových izbách, ktoré poskytujú súkromie pacientom a ich blízkym. Návštevy v hospici nie sú časovo obmedzené tak ako v nemocnici. Multidisciplinárny tím hospicu je tvorený lekármi, zdravotnými sestrami, ošetrovateľmi, klinickým psychológom, sociálnym pracovníkom, dobrovoľníkmi a inými podpornými profesiami. Spoločným cieľom personálu je zvyšovanie kvality posledného obdobia života pacientov vďaka individuálnemu prístupu k ich potrebám a byť tak nástrojom, cez ktorý pacienti pocítia Božiu nehu.