Nitriansky biskup v Žitavciach

Dňa 18. septembra sa o 17:00 hod. konala v Žitavciach (farnosť Melek) slávnostná svätá omša pri príležitosti obnovenia chrámu svätého Štefana, uhorského kráľa. Svätú omšu celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, za spoluúčasti miestneho farára Vdp. Pavla Vaňa, vrábeľského dekana Vdp. Miloša Krasňanského a kňazov prevažne z vrábeľského dekanátu. Na záver slávnosti zaznela pápežská hymna. Oprava interiéru kostola svätého Štefana, na ktorú sa zozbierali lokálni veriaci a dobrodinci, trvala približne 15 mesiacov, po ktorých sa im podarilo doviesť rekonštrukciu a opravu chrámu do konečnej podoby. Po svätej omši sa pán biskup stretol s miestnymi veriacimi.

Peter Juan Pablo Bako

DSCN0502DSCN0504DSCN0512